Nieuwsbrief Huis Communicatie

 

Vijf communicatietips om ouders te betrekken bij het onderwijs

De overheid stimuleert het verbeteren van de leerresultaten. Daarin wordt flink geïnvesteerd. Met verlengde leertijd, kopklassen, schakelklassen, voorschoolse educatie, vakantiescholen, toezichtskader VO 2013. Goede initiatieven die echter niet kunnen zonder ouderbetrokkenheid. Als ouders positief meeleven en meedenken met wat er op school gebeurt zit een leerling beter in zijn vel en verbeteren de leerprestaties. Klik hier voor vijf tips waarmee u de communicatie met ouders verbetert.

Aan de school de uitdaging om de ouders een rol te geven in het onderwijsproces. Wij geven vijf tips voor de communicatie met ouders:

 1. Behandel ouders als partners in het onderwijs
  De winst ligt in het sámenwerken met ouders; samenwerken in de opvoeding en ontwikkeling. Duidelijke informatie over wat er inhoudelijk in de school en in de klas gebeurt ondersteunt dit. Sluit daarin aan bij de manier van communiceren die voor de ouders werkt. Voor de ene school kan dat zijn via een papieren nieuwsbrief, voor een andere school gaat het beter via de mail. Er zijn ook scholen die een app gebruiken om met ouders te communiceren

 2. Creëer plekken voor uitwisseling van ideeën
  Ouders raken sneller betrokken als ze mede-eigenaar zijn van een idee of ontwikkeling. Daarom is het heel nuttig om plekken en momenten te creëren waarop ouders kunnen meedenken over de rol die zij hebben in de school en haar ontwikkelingen. Dat kan zijn op een ouderavond, waar interactie sowieso geen kwaad kan. Ouders kunnen participeren in een adviesraad of ouderpanel. Denk ook eens aan een ouderinformatiepunt: een soort brievenbus waar ouders hun ideeën, overwegingen en zorgen kwijt kunnen. Sommige scholen leggen huisbezoeken af en komen op die manier rechtstreeks en persoonlijk in contact met ouders.

 3. Sta open voor feedback
  Als je echt wilt samenwerken met ouders, geef hen dan erkenning en waardeer hun inbreng. Vanuit de positie dat de professional het beter weet dan de opvoeder – of andersom - kom je moeilijk tot een gelijkwaardig partnerschap. Zorg dus voor een open sfeer, waar ouders hun kritiek en feedback durven uiten. Neem die feedback serieus, en laat ouders zien wat je ermee doet.

 4. Zorg dat de leerkrachten / docenten achter de visie staan
  Een goede communicatie met ouders begint met een goede communicatie binnen het team van leerkrachten / docenten. Iedere leerkracht en directielid communiceert op zijn of haar eigen, persoonlijke manier. Dat is goed, maar wees er alert op dat dit wel overeenkomt met de verwachtingen van ouders. Formuleer daarom als school met elkaar welke uitgangspunten je hanteert in de omgang met ouders. Stem deze uitgangspunten af met de ouders. Op die manier spreek je als school met één stem en weten ouders altijd waar ze aan toe zijn.

 5. Kijk eens bij de buren
  Elke school heeft haar eigen manier om ouders partner te maken. De ene school faciliteert het gesprek tussen ouder en leerling door het uitgeven van aantrekkelijk informatiemateriaal, de ander plant wekelijks een spreekuur voor ouders en leerlingen en weer een ander  organiseert regelmatig een gezamenlijke maaltijd om een thema door te nemen. Soms is het helemaal niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden, en kan een idee van een ander met een paar kleine aanpassingen in de eigen school worden geïmplementeerd.

 

 

Succesvol communiceren via het jaarverslag

Een jaarverslag is heel goed in te zetten om de onderwijsinstelling bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. En dan hebben we het niet over de droge, verplichte tekst voor OCW, maar over een tekst én een vorm die sprankelen en opvallen.

Huis Communicatie heeft voor u een gratis whitepaper opgesteld over de mogelijke toepassingen van het jaarverslag. Wij helpen u om het strategische doel van uw jaarverslag te doordenken en de brug te slaan naar de toekomst. U ontdekt mogelijkheden voor elke doelgroep en voor elk budget.

Laat u inspireren en download hier de gratis whitepaper!

 

Kleine scholen: laat je niet klein krijgen

Het advies van de Onderwijsraad sloeg in als een bom: scholen met minder dan 100 leerlingen moeten verdwijnen, want ze zijn peperduur en presteren minder goed dan grote scholen. Veel kleine scholen reageerden geschrokken en verontwaardigd. Vooral het argument dat kleine scholen onder de norm presteren noemden velen 'uit de lucht gegrepen'. Er zijn besturen die er bewust voor kiezen een kleine school in stand te houden. Zo’n school kan heel goed een krachtig profiel neerzetten.

Landelijk zien we een trend dat kleine scholen worden samengevoegd, omdat het financieel te kostbaar is om een kleine school open te houden en de kwaliteit niet altijd gewaarborgd kan worden. De maatschappelijke verwachting van een school gaat meer en meer richting doorlopende leerlijnen, integrale kindcentra en brede scholen. 
Een regel vanuit de marketing is dat er voor alles een markt bestaat. Eén van de voorwaarden is wel dat je het product goed kunt omschrijven en presenteren. Je moet wat te bieden hebben. En weten wie je doelgroep is en waar die doelgroep zich bevindt. Kleine scholen hebben wij met succes geprofileerd als onmisbaar in de wijk, waardoor er weer meer leerlingen aangetrokken werden. Het geluid van de persoonlijke aanpak en het 'samen'-gevoel spreekt veel ouders aan.

Je kunt er als kleine school bewust voor kiezen om te communiceren vanuit je kracht. Dat levert een aantrekkelijk en wervend profiel op waarmee je je bestaansrecht bevestigt. Bel ons eens als je hierover door wilt praten.

 

Voor een klein prijsje een nieuwe site voor iedere school!

Stel: je bent ouder van een kind dat over een tijdje naar de basisschool gaat. Of je kind is op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Je oriënteert je op scholen in de buurt. Je opent de website en… schrikt. Het is een rommelig, onoverzichtelijk en zelfs ronduit lelijke website. Je kunt de informatie die je zoekt niet vinden. "Die school heeft blijkbaar niet veel te bieden op digitaal vlak. En dat in deze tijd. Even verder kijken…" Herkenbaar? Lees dan gauw verder, want wij doen u een zeer aantrekkelijk aanbod voor nieuwe websites.

Wij komen veel scholen tegen die zich niet goed presenteren via hun website. Sommige sites zijn zelfs slecht te noemen – in het primair onderwijs overigens meer dan in het voortgezet onderwijs. Te veel scholen onderschatten hoe zij online hun visitekaartje afgeven. Gelukkig hebben wij goed nieuws. Huis Communicatie doet een uniek een financieel aantrekkelijk aanbod aan uw hele onderwijsgroep. Wij realiseren voor elke school die mee wil doen snel en doeltreffend een nieuwe website voor slechts € 1.995,=, een scherpe prijs! Wij bieden u een website die herkenbaar is als onderdeel van de onderwijsgroep en volledig professioneel ontworpen is in de eigen huisstijl – of als de school eraan toe is een nieuwe huisstijl. De website is gemakkelijk te beheren via een eenvoudig CMS en het up to date houden is een eitje. Hiermee brengt u de online profilering van uw scholen weer helemaal op peil!

De kosten zijn laag omdat wij prijsafspraken hebben gemaakt met de vormgever en de webbouwer. En ook wij rekenen niet de hoofdprijs. Meerdere scholen van één scholengroep kunnen meedoen. Wij gebruiken één basis als fundering voor de nieuwe websites die eenmalig door het bestuur wordt aangeschaft. Dus geen maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. Daarna kunnen er oneindig veel nieuwe websites opgeleverd worden, zonder limiet van tijd en aantal websites.

Eén basis betekent overigens allerminst dat de websites op elkaar lijken. De basis is zo ontworpen dat de vormgever en webbouwer er alle kanten mee op kunnen. Bent u geïnteresseerd? Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn. Ook voeren wij gratis een quickscan uit om de kwaliteit van de websites van uw scholen te testen. Neem contact met ons op via info@huiscommunicatie.nl, T 0252 343648 voor een vrijblijvend gesprek en laat u verrassen.

 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Huis Communicatie. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via:

E: info@huiscommunicatie.nl
T: 0252 34 36 48
M: 06 53 228 246

Meer informatie? 
Klik hier om naar de contactpagina te gaan.


Wattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl