Projecten

Een greep uit de opdrachten:

  • We ontwikkelden voor een opdrachtgever naast een nieuwe website ook een dynamische wervingscampagne voor nieuwe leidinggevenden. Wij bedachten  de slogan 'maakt het verschil' en we maakten een promotievideo, een campagnewebsite, advertenties en wervingsacties via LinkedIn.
  • We stelden een calamiteitenplan op, compleet met een uitwerking van wat te doen bij welke type calamiteit.
  • Wij schreven een informatiegids voor ouders. Door de tekst op te frissen en een prachtige lay-out te creëren maakten we van een doorgaans wat droog boekje een eigentijdse en aantrekkelijke brochure.
  • Eén van onze opdrachtgevers startte voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Huis Communicatie was vanaf het begin bij het bijzondere proces betrokken met begeleiding en advies. Wij waren aanwezig bij de doordenking op hoofdlijnen, verzorgden formulieren en informatiebijeenkomsten. Daarnaast verzorgen wij een wekelijkse nieuwsbrief, twitterberichten, publiciteit, webberichten, contact met de media, een feestelijke opening en meer informatiemiddelen. Visie en strategie helemaal uitwerken tot in de details, dat is onze specialiteit.
  • Meer en meer besturen vinden ons bij vergaande ingrepen, bijvoorbeeld een reoganisatie, een fusie of een beoordeling van de inspectie 'zeer zwak'.  
  • We adviseren verschillende onderwijsgroepen over hoe te handelen bij calamiteiten of ernstige situaties waarbij meerdere doelgroepen betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan misbruik, discriminatie, geweld in de klas of tussen ouders en leerkrachten.

Wattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl