Wat is een handboek Calamiteiten?

Een handboek Calamiteiten en Crisisorganisatie voorziet in maatregelen die genomen moeten worden bij bestrijding van verschillende soorten calamiteiten. Het biedt de benodigde handvatten om de situatie te managen, te organiseren en te operationaliseren. Met dit handboek hebben het College van Bestuur en de scholen een leidraad, waarmee zij adequaat kunnen handelen en communiceren.  Er staat beschreven welke noodsituaties er kunnen voorkomen en hoe te handelen en communiceren in welk geval. Er staat in wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel tijdens de calamiteit en er staan belangrijke contactgegevens in het plan. Ook vind jij er ontruimingsinstructies en instructies van de hulpdiensten. Verder zitten er gebruiksaanwijzingen in van aanwezige voorzieningen en checklijsten. Kortom, een handboek Calamiteiten en Crisisorganisatie is een complete beschrijving van hoe te handelen in noodsituaties.

Een calamiteitenplan, waarom zou ik?

Voor de meeste organisaties, ook in het onderwijs, geldt dat een calamiteitenplan verplicht is. Daarnaast is het plan simpelweg onmisbaar in noodsituaties.

Voordelen van werken met Huis Communicatie:

  • We schrijven jouw handboek Calamiteiten en Crisisorganisatie
  • Communicatie is de kern in iedere calamiteit
  • We hebben ruime ervaring met calamiteiten en het handboek
  • We hebben ruime ervaring in het onderwijs
  • Onze aanpak is persoonlijk en altijd op maat
  • Andere onderwijsinstellingen gingen jou succesvol voor

 

Mediabegeleiding bij calamiteiten

Huis Communicatie is gespecialiseerd in mediabegeleiding bij calamiteiten. Voor sommige calamiteiten wordt het Handboek Calamiteiten in werking gesteld, voor andere calamiteiten is dat niet noodzakelijk. Juist tijdens crisis komt het aan op een goede mediabegeleiding en een strakke regie van de communicatie, nog voor de media op de stoep staan.

Laat Huis Communicatie met een gerust hart jouw communicatie zowel in- als extern begeleiden.

Neem contact op voor vrijblijvend advies.


Wattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl