Maak van de open dag een succes!

Steeds meer basisscholen organiseren een open dag. De één om meer leerlingen te werven, andere scholen hebben een wachtlijst en willen voorkomen dat de directie een dagtaak heeft aan het rondleiden van ouders terwijl er voor al die leerlingen eigenlijk geen plaats is. Wat het doel ook is, een geslaagde open dag wil je goed organiseren. Deze acht tips gaan helpen.

1. Draagvlak binnen het team
Een open dag is een kans om met elkaar naar de open dag toe te werken en teamleden betrokken te houden. Als je de open dag of open dagen aan het begin van het schooljaar plant, kan iedereen er op tijd rekening mee houden. Wordt van alle teamleden verwacht dat zij aanwezig zijn? En als de open dag op een doordeweekse dag wordt gehouden, kan het lesprogramma doorgang vinden, of wordt het aangepast? Bespreek de open dag op tijd met het hele team, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt. Nog een keer kort voor de open dag de afspraken met elkaar delen en afvinken, creëert wederom betrokkenheid. Een open dag kan worden gehouden tijdens een schooldag, maar ook een zaterdag is een goed moment. Nodig gerust opa’s en oma’s uit mee te komen.

2. Investeer in goede promotie vooraf
Bespaar niet op de promotie van de open dag. Je wilt veel ouders welkom heten, maak dus budget vrij voor bijvoorbeeld flyers of posters, benader de wijkkrant of de lokale media of flyer in de wijk.

3. Zet sociale media in
Jonge ouders zijn goed via sociale media te bereiken. Ook als jouw school niet (meer) actief is op Facebook of Instagram, kun je voor de open dag advertenties plaatsen op sociale media. De kosten zijn beheersbaar en het bereik is groot.

4. Betrek ouders en leerlingen
J
e kunt de ouders van de school vragen mee te doen met het promoten van de open dag door hen een brief met een paar flyers te geven en hen te vragen die uit te delen aan ouders met kinderen in hun omgeving. Ook leerlingen kunnen helpen. Ze kunnen flyeren in de wijk of thuis de poster voor het raam hangen. En natuurlijk helpen ouders en leerlingen mee tijdens de open dag. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een limonadekraam bemannen, rondleidingen geven of helpen in de peuterspeelhoek. Ouders kunnen een ouderkraam bemensen, met hulp van de ouderraad of de MR.

5. Pas je programma aan, aan het profiel van de school
Wat zijn de sterke kanten van de school? Waarom kiezen ouders voor de school? Maak een kort lijstje met de speerpunten en gebruik dit als leidraad voor het programma van de open dag. Zijn Engels en internationalisering belangrijk? Verzorg dan een lesje tot vijf tellen in het Engels voor peuters aan de hand van een vrolijk liedje. Blinkt de school uit in saamhorigheid? Vraag aan bovenbouwleerlingen om uit te leggen welke methode daarvoor gebruikt wordt. Ben je een gezonde school? Serveer gezonde traktaties.

6. Zijn de uitstroomgegevens goed? Laat ze zien!
Cijfers zeggen lang niet alles, maar ouders zijn er wel gevoelig voor. Zijn de uitstroomgegevens goed, schroom dan niet om ze duidelijk te laten zien tijdens de open dag. Maak bijvoorbeeld posters met daarop enkele cijfermatige high lights. En er zijn meer cijfers waar je trots op kunt zijn, denk bijvoorbeeld aan de oudertevredenheidspeiling.

7. Deel geen schoolgids uit, maar informatieve brochure
Stel je voor; je bent naar een leuke open dag geweest en komt helemaal enthousiast thuis. Daar pak je de schoolgids die je gekregen hebt, er nog eens bij. Pagina’s vol regels over het parkeren van de fiets, het betalen van de ouderbijdrage of welke gymschoenen geschikt zijn, staren je aan. 

Een positievere thuiskomer is een informatieve brochure speciaal ontwikkeld voor nieuwe ouders. Daarin worden het onderwijsconcept en de speerpunten van de school toegelicht, en er staan mooie foto’s in.

8. Nazorg
Met ouders een band opbouwen, begint al bij de eerste kennismaking. Als je ervoor zorgt dat je het emailadres en het telefoonnummer van de potentiele ouders krijgt, zullen ze verrast zijn als je na de open dag belt hoe de ouders de open dag hebben ervaren en of zijn nog vragen zijn. Of als je een mailtje stuurt ‘leuk dat je geweest bent’ met wat extra aanvullende info en een link naar de inschrijfmodule op de schoolwebsite.

Je hebt een prachtige school en tijdens de open dag komen er mensen met interesse naar jouw verhaal luisteren. Hoe mooi is dat? Vertel vol enthousiasme over de school en geniet!


Wattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl