De meerwaarde van een goede schoolgids

We kennen het allemaal, de extra drukte in het laatste kwartaal van het schooljaar. Alles regelen voor de zomervakantie en dan moet ook de schoolgids klaar voor het volgende schooljaar. Hoe gemakkelijk is het dan als je de nodige informatie kunt inladen via Scholen op de kaart en er een schoolgids uitrolt? Maar in hoeverre is zo’n simpele schoolgids echt van toegevoegde waarde?

Elke school is verplicht om aan het begin van het nieuwe schooljaar een schoolgids uit te brengen. In de meeste schoolgidsen staat informatie voor (nieuwe) ouders. De school stelt zichzelf voor, legt uit voor welk onderwijs de school heeft gekozen, beschrijft de schooltijden, de samenwerkingspartners, geeft informatie over het schoolbestuur en de klachtenregeling. Waar voorheen scholen hun schoolgids altijd zelf moesten schrijven, is het nu mogelijk om, onder andere via Vensters, met een paar muisklikken een schoolgids samen te stellen. De standaard onderwerpen worden ingevuld en één-op-één overgenomen in de schoolgids. De voordelen hiervan zijn dat het weinig tijd kost en de verplichte onderdelen van de schoolgids ingevuld zijn.

Doordat de informatie een op een overgenomen wordt vanuit scholenopdekaart.nl is de informatie voor de ouders zeer beperkt. De schoolgids wordt hier gezien als een informatief document in plaats van een uitnodigend communicatiemiddel waarmee de school zich kan profileren. Belangrijke informatie zoals een uitgebreide missie, visie, identiteit en de manier van werken binnen de school worden erg simpel weergegeven. De schoolgids is juist een mooi (naslag)middel om (nieuwe) ouders te laten weten waar de school voor staat en welke onderwijsvisie de directie en het team hebben. Juist door dit goed te verwoorden krijgt de school een eigen identiteit en bouwt de school aan een positieve presentatie.

Het is duidelijk, wij zijn geen fan van de scholen-op-de-kaart-schoolgidsen. Naast dat veel belangrijke en persoonlijke informatie mist, heeft de kant-en-klare schoolgids geen eigen vormgeving in de huisstijl van de school. Alle schoolgidsen van Vensters zijn op dezelfde manier opgesteld en vormgegeven, met dezelfde kleuren, iconen en indeling. Hiermee is jouw schoolgids geen opvaller tussen alle andere schoolgidsen. Een mooie eigentijdse vormgeving en het doorvoeren van de huisstijl is belangrijk om als school herkenbaar te zijn en zich te profileren. En ook een schoolgids kan digitaal en doorbladerbaar op de website geplaatst worden. Sprankelende foto’s, kleuren, vormen en teksten laten jouw school opvallen.

Aan de keuze van de one-size-fits-all-schoolgids gaan nog een dialoog en een besluit vooraf. Welk doel heeft de schoolgids en welke plaats neemt deze in binnen de overige communicatiemiddelen, zoals de website en de folder. Hoe communiceert de school met de ouders? Ga niet voor kleurloos, maar voor kleurrijk.


Wattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl