Nieuwsbrief Huis Communicatie

Nieuwsbrief - maart 2013

 

Maakt uw logo een van deze fatale fouten?

U zult zeker niet de eerste zijn die zich afvraagt of uw logo eigenlijk wel past bij uw school, vereniging of stichting. Misschien is het een logo dat al jaren in omloop is en niet meer aansluit bij de visie op onderwijs die u nu voor ogen hebt. Of misschien is het een logo dat ooit door een welwillende amateur in elkaar is geknutseld, maar eigenlijk nooit van het papier heeft willen spatten. Wij dagen u uit om uw logo eens kritisch onder de loep te nemen. Komt het deze zes valkuilen ongeschonden door?

 1. Het logo is niet representatief
  Met andere woorden: het logo laat niet zien wie of wat je bent. Een logo heeft een bepaalde vorm en roept een bepaald gevoel op. Dat moet overeenkomen met waar de school of de stichting voor staat. Het kan heel verleidelijk zijn om alleen iets te doen met de naam van de school. Om bij een school die ‘Het wespennest’ heet te kiezen voor een wesp als logo. Maar wat zegt een wesp over de identiteit van de school? Een logo kan nooit alle elementen van die identiteit verbeelden, maar de twee of drie belangrijkste eigenschappen moeten er wel in terug komen. 

 2. Het logo is niet herkenbaar
  Een goed logo bestaat uit elementen die makkelijk te identificeren zijn. Denk bijvoorbeeld aan de panda in het logo van het WNF of aan de gele M van McDonalds. Overal waar die vorm opduikt is de associatie met de organisatie meteen gelegd. Dat komt door de eenvoud ervan. Er wordt ook wel gezegd dat de sterkste logo’s in een geometrische vorm, bijvoorbeeld een cirkel of vierkant, passen. Die blijven namelijk het beste hangen. 

 3. Het logo is niet krachtig in zwart/wit
  Als je het logo in zwart/wit zet ligt de nadruk op de vorm. Je krijgt dan als het ware het silhouet te zien. Als het een goed logo is herken je hem nog steeds, ook van een afstand, en blijft hij op je netvlies hangen. Je merkt dan ook meteen dat vlakken beter werken dan dunne lijnen, en dat vormen uitgesproken moeten zijn. Logo’s die goed bruikbaar zijn in zwart/wit zijn bovendien het meest veelzijdig.

 4. Het logo is niet professioneel
  In professionele logo’s zie je de hand van de vormgever terug. Je ziet dat er tijd en aandacht aan is besteed. Dat wekt vertrouwen en geeft zijn weerglans op de school of de stichting. Toch zijn er legio scholen met een amateuristisch logo dat door een ouder, neefje of buurvrouw in elkaar is geknutseld. Daarmee geven zij een amateuristisch visitekaartje af. Wie één keer investeert in een goed, tijdloos logo, kan daar vele jaren mee vooruit.

 5. Het logo is niet schaalbaar
  Een voorwaarde voor een sterk logo is dat hij in alle formaten dezelfde uitstraling houdt. Het logo moet dus net zo goed uit de verf komen op een gevelbord als op een visitekaartje of pen. Een complex logo kan veel details verliezen bij het verkleinen, of juist onnodig de aandacht vestigen op bepaalde elementen als je hem vergroot. Het is ook belangrijk dat het logo gedrukt kan worden op allerlei soorten ondergrond. Niet alleen op papier, maar ook op kunststof of textiel. Als je een logo op een t-shirt zou willen drukken, is het verstandig om een logo te kiezen dat daarop kan worden aangepast.

 6. Het logo is niet geschikt voor de doelgroep
  Het ontwerp van het logo moet passen bij de doelgroep. Een zakelijk logo voor een advocatenkantoor kun je niet zomaar op een speelgoedwinkel plakken. De doelgroep moet zich op een bepaalde manier herkennen in het logo. Dat betekent niet dat een logo een afbeelding van of voor de doelgroep hoeft te bevatten. Sommige scholen kiezen voor leerlingen in het logo, terwijl anderen dat juist willen vermijden. Het kan allebei; waar het om gaat is dat in het logo zichtbaar wordt waar de school voor staat.

Huis Communicatie heeft een netwerk van professionele vormgevers en ontwerpbureaus. Wij begeleiden veel scholen in het proces naar een nieuw logo of een nieuwe huisstijl, en bieden dit aan voor een scherp tarief. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via 0252 34 36 48, of mail naar ghuis@huiscommunicatie.nl.

 

 

Tips voor de beste nieuwsbrief

Een veranderingstraject begeleiden, een nieuw onderwijsconcept introduceren of de onderwijsgroep profileren. Dit zijn uitstekende redenen om een nieuwsbrief te versturen. Wat is het geheim van een goede nieuwsbrief? Wij geven er vijf prijs:

 1. Waardevolle inhoud
  Een goede nieuwsbrief sluit aan bij wat de lezer nodig heeft. Duidelijke informatie met nieuwswaarde, geen prietpraat of ellenlange teksten. Sluit aan bij wat de lezer interessant vindt en houdt de teksten kort en bondig. Fris de inhoud zo mogelijk op met mooie foto’s, dat spreekt tot de verbeelding en zorgt dat de inhoud van de nieuwsbrief langer blijft hangen.

 2. Regelmatige verzending
  Dit heeft alles te maken met geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Als u een tweewekelijkse nieuwsbrief belooft, verstuur dan ook tweewekelijks een nieuwsbrief. Wie consequent is in het versturen zet een betrouwbaar imago neer, en brengt zichzelf bovendien steeds onder de aandacht bij de lezer.

 3. Herkenbare lay-out
  Er hoeft niet meteen een vormgever aan te pas te komen, maar een vaste lay-out voor de nieuwsbrief is heel belangrijk. Zorg er ook voor dat de stukjes ongeveer even lang zijn en dat er elke keer ongeveer evenveel onderwerpen aan bod komen. Het handigst is om daarvoor van tevoren een korte omschrijving te maken van het frame van de nieuwsbrief, waarin je de hoeveelheid onderwerpen, de lengte en vaste elementen voor de inhoud benoemt.

 4. Aantrekkelijke tekst
  De tekst van een nieuwsbrief moet prettig leesbaar zijn. Met korte zinnen en aantrekkelijke taal. Wij gaven al eens vijf tips om beter te schrijven. Doe er uw voordeel mee! 

 5. Geen taalfouten
  Het lijkt zo voor de hand liggend en natuurlijk controleert iedereen zijn teksten twee keer voor hij ze de wereld instuurt. Maar toch zult u verbaasd zijn hoeveel foutjes een tweede lezer er nog uit kan halen. Taalfouten maken een onprofessionele indruk; neem dus de moeite om de tekst door een ander te laten lezen. Misschien haalt diegene ook nog andere onduidelijkheden uit de tekst; dat is dan helemaal mooi meegenomen.

 

Bouwen aan een beter imago

Uw ouders zijn belangrijk en daarom bent u zorgvuldig in de relatie die u met hen heeft. U wilt hen niet belasten met onnodig lange vragenlijsten of vragen die niet op hen van toepassing zijn. Veel scholen houden oudertevredenheidsenquêtes, maar heeft u weleens aan een imago onderzoek gedacht? Een imago onderzoek is naast een visitekaartje ook een waardevol contactmoment. Wij geven u de volgende adviezen als u van plan bent een imago onderzoek uit te voeren.

Kies voor draagvlak en beweging

U laat geen imago onderzoek doen om het vervolgens onder in de la te leggen. Kies daarom voor een imago onderzoek dat daadwerkelijk aanzet tot actie. Zorg dat u de juiste informatie en een actielijst ontvangt. Bruikbare resultaten waarmee team, directie, MR en ouders aan de slag kunnen. Zorg voor draagvlak in de school, zodat zowel centraal als decentraal verbeteringen plaatsvinden.

Blijf informeren op het juiste moment

Laat de geënquêteerden weten wat het onderzoek opbrengt en geef na het onderzoek hierover regelmatig terugkerende informatie. Vraag ook nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden regelmatig op het juiste moment om feedback. Zo ontdekt u meningen en klachten in een vroeg stadium, voordat ouders hun onvrede verspreiden op het schoolplein of via internet en de school imagoschade oploopt.

Kies voor professionaliteit

Een professioneel imago onderzoek zorgt niet alleen voor de juiste inzichten, maar is ook een aantrekkelijk visitekaartje naar de ouders toe. Het vragen van feedback aan uw ouders is een waardevol contactmoment. Als dat op een positieve en sympathieke manier gebeurt, heeft het onderzoek een imagoverhogend effect: u vraagt om gerichte feedback én u laat een goede indruk achter. Die indruk is een eerste stap naar het bouwen aan een positief en beter imago.

Output onderzoek

Met het imago-onderzoek geven wij uw school inzicht in:

 • de redenen waarom leerlingen en / of hun ouders (wel of niet) voor uw school kiezen
 • de concurrentiekracht van uw school in de omgeving
 • het imago van uw school
 • de eventuele onbalans tussen de identiteit en het imago van uw school. 

 

 

 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Huis Communicatie. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via:

E: info@huiscommunicatie.nl
T: 0252 34 36 48
M: 06 53 228 246

Meer informatie? 
Klik hier om naar de contactpagina te gaan.


Wattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl