Nieuwsbrief Huis Communicatie

Nieuwsbrief - april 2013

 

Vijf tips voor goede webteksten

Gewetensvraagje: hoe zit de inhoud van jouw website in elkaar? Leest het lekker en nodigt het uit tot doorlezen? Of staan er complexe teksten in met weinig aandacht voor de opmaak? Een toegankelijke website is prettig in het gebruik en zet een krachtig beeld neer van je organisatie. We geven vijf tips voor goede webteksten.

1. Geef antwoord op de vraag van de bezoeker
Veel organisaties maken de fout om vanuit zichzelf te schrijven. Zij geven de informatie die zij kwijt willen, en kiezen de woorden die zij zelf gebruiken. Draai het eens om. Met welke vraag komt een bezoeker op jouw website? Welke woorden gebruikt hij bij zijn vraag? Simpel voorbeeldje: een ouder bezoekt een website van een middelbare school. Hij of zij wil weten wat de resultaten zijn van het examen vorig jaar. Maar nergens gaat het over resultaten. Wel over rendement. Maar dat weet die ouder niet te vinden.

2. Zet de belangrijkste informatie bovenaan
Lezers op internet willen snel de gewenste informatie vinden. Anders haken ze af en klikken ze weg. Een bezoeker wil geen drie alinea’s doorworstelen om bij de kern van een nieuwsbericht te komen. Zet dus de belangrijkste informatie bovenaan. Je lezer moet op elk moment kunnen stoppen met lezen en toch de boodschap hebben begrepen. En houd in het achterhoofd: bezoekers lezen vluchtig.

3. Gebruik eenvoudige taal
Lezen vanaf een beeldscherm is moeilijker dan lezen vanaf papier. Het leest langzamer én het is lastiger om de concentratie vast te houden. Houd daar rekening mee bij het schrijven van teksten voor het internet. Wees beknopt en gebruik niet al teveel samengestelde zinnen. Vermijd ook technische of juridische taal, vakjargon of ambtelijk taalgebruik. Schrijf zoals je het zou vertellen aan iemand die geen voorkennis heeft.

4. Maak teksten scanbaar
Lezen op internet is gaat vluchtig en vrij oppervlakkig. Onbewust gaan we in een webtekst van trefwoord naar trefwoord, van tussenkopje naar tussenkopje. We staan even stil bij een opsomming of bij een hyperlink. Dat zijn als het ware ankerpunten in de tekst. Een prettig leesbare tekst heeft dan ook genoeg van deze ankerpunten om de lezer er doorheen te helpen. Deel je tekst op in alinea’s en geef elke alinea een tussenkopje. Zorg dat die tussenkopjes trefwoorden bevatten. Maak als dat nuttig is linkjes in je tekst. Liefst niet linkjes als ‘klik hier’, maar kies weer voor een trefwoord. Bijvoorbeeld ‘schoolgids’ of ‘jaarverslag’.

5. Kies goede titels
De inhoud van je website komt ook omhoog in zoekmachines of op andere websites. Kies daarom voor duidelijke titels van je pagina’s. De titel moet de lading dekken en op zichzelf staan. Als het lukt, zet dan de belangrijkste informatie in de eerste drie woorden. Een titel als ‘wat zou jij doen?’ is geen goede titel. De titel moet het antwoord zijn op de vraag waarmee een bezoeker op je website komt, niet de vraag zelf. En hoeft dus ook niet creatief te zijn. Wees gewoon duidelijk.

 

Eigen regie bij fusie scholen

Overal in het land vinden bestuurlijke en scholenfusies plaats. Het aantal leerlingen in het onderwijs daalt en de gevolgen zijn merkbaar. Een fusie kan al snel een eigen leven gaan leiden. Maar wie goed voorbereid aan het traject begint houdt de regie in eigen hand. Wij geven drie adviezen die onmisbaar zijn voor een krachtig en succesvol fusietraject.

1. Stel een projectleider aan
Een projectleider – of het nu een interne of een externe is – is specifiek verantwoordelijk voor de fusie, het opstellen van het projectplan en het bewaken van het tijdspad. Wie zo verstandig is om direct een projectleider aan de fusie te koppelen is een heleboel problemen voor. Elke fusie kent vier fasen: de intentie, het onderzoek, het besluit en de implementatie. In de onderzoeksfase worden de effecten van de fusie onderzocht. De projectleider schrijft het projectplan, richt samen met de opdrachtgever werkgroepen in en coördineert de werkzaamheden. De ervaring leert dat een fusietraject al snel te complex wordt om ‘erbij’ te doen. Een projectleider met expertise en ervaring bewaakt het proces en zorgt ervoor dat u de regie in eigen hand houdt.

2. Betrek de medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad kan pas aan het eind van het traject gevraagd worden om instemming te verlenen, nadat het bestuur het voorgenomen besluit tot fusie heeft genomen. Maar waarom zou je de MR niet veel eerder bij het proces betrekken? Geef de leden de kans om mee te denken en adviezen te geven in de onderzoeksfase. Zij hebben dan ook langer de tijd om een zorgvuldig beeld te vormen van de situatie. Uiteindelijk is de rol van de MR cruciaal: pas als de MR instemt gaat is de fusie de volgende fase in.

3. Blijf in gesprek met je doelgroepen
De kritiek bij een fusie is vaak dat medewerkers en ouders niet zijn gehoord in het voortraject. Juist als je ruimte biedt en samen zoekt naar oplossingen kweek je begrip. Veel meer dan wanneer mensen voor een voldongen feit worden geplaatst. Een overzichtelijk communicatieplan met een goede mix van communicatiemomenten en –middelen biedt houvast. Ook dwingt zo’n plan je om goed na te denken over de aanpak die past bij de scholen.

Wist u dat wij projectleiderschap voeren bij het samengaan van scholen of een bestuurlijke fusie? Juist in zulke trajecten komt al onze professionele én onderwijsinhoudelijke expertise samen. Schakel dus Huis Communicatie in als uw betrouwbare partner.

 

Grip houden op digitaal pesten

Veel scholen breiden hun pestprotocol uit met een protocol ‘digitaal pesten’. En terecht: uit onderzoek van de UvA blijkt dat 17% van de kinderen digitaal wordt gepest. Maar een protocol blijkt vaak niet voldoende om cyberpesten tegen te gaan. Want hoe houd je grip op wat er online gebeurt?

Digitaal pesten, ongewenste intimiteiten via het internet. Steeds meer leerlingen krijgen ermee te maken. Er zijn actuele voorbeelden in overvloed. Bijvoorbeeld van een vijftienjarige jongen die een voetballer bedreigde via Twitter. ‘Ryan Babel moet de kogel krijgen’. Hij werd ervoor opgepakt. Ook leerkrachten zijn doelwit. Leerlingen uit een examenklas gaven hun docent een stripper cadeau. Zij namen alles op en de beelden werden overal gepubliceerd. Of leerlingen postten beschadigende berichten uit naam van een docent vanaf een nep-twitteraccount.

Niet blijven navelstaren
Wat doe je als je als school de grip kwijtraakt op wat er online gebeurt? Met navelstaren kom je er niet uit. Communicatie-expertise inhuren is wél een oplossing. Dat zijn directies en bestuurders niet altijd gewend. Misschien uit financiële overwegingen, of misschien omdat ze het probleem niet tijdig signaleren. Of misschien zelfs omdat een duidelijke visie op digitaal pesten ontbreekt. Maar met deskundige hulp van buitenaf zet je ontspoorde zaken veel sneller weer op de rails.

Toegevoegde waarde
Wat kan een communicatiespecialist betekenen bij uit de hand gelopen cyberpesten? Denk in de eerste plaats aan interne bewustwording. Bewustwording van het probleem en de schoolbrede aanpak ervan. De communicatiespecialist kan ook de risico’s aangeven, en een beeld schetsen van wat de leerling of leraar zelf kunnen doen. In sommige gevallen is aangifte bijvoorbeeld mogelijk. Ten slotte adviseert de communicatiespecialist over communicatie met externe organisaties. Denk aan Bureau jeugdzorg of de politie. Dit zou zelfs de vorm van een crisiscommunicatieplan kunnen krijgen als de situatie ernstige vormen aanneemt.

Social media expertise
Een adviseur met social media expertise kan gelijktijdig interne trainingen verzorgen over het omgaan met social media. Over de privacyinstellingen van een social media-account, maar ook over manieren om je te beschermen tegen ongewenste pottenkijkers. Hij of zij kan een online dialoog screenen en hier een advies over geven. En het mooiste is: de school kan het in de toekomst zelf.

Wilt u hierover doorpraten? Neem gerust – en vrijblijvend – contact op.

 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Huis Communicatie. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via:

E: info@huiscommunicatie.nl
T: 0252 34 36 48
M: 06 53 228 246

Meer informatie? 
Klik hier om naar de contactpagina te gaan.


Wattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl