Nieuwsbrief Huis Communicatie

 

Voorkom tweedeling bij een ouderinitiatief

Een ouderinitiatief is prachtig, maar kan ook aanleiding zijn tot zorgen. Want hoe reageren de ouders van de leerlingen die al op school zitten? Zij zouden zich wel eens buitengesloten kunnen voelen. En dan krijgt een mooi initiatief een onbedoeld neveneffect: een tweedeling in plaats van een evenwichtige leerlingenopbouw. Wij geven drie adviezen om zo’n tweedeling te voorkomen.

1. Breng alle ouders op de hoogte
Een ouderinitiatief ontstaat vaak bij een select groepje ouders. Zij hebben hun kinderen nog niet ingeschreven bij de school. De ouders van bestaande leerlingen krijgen daardoor niet vanzelf te horen over het initiatief. Vooral niet als je te maken hebt met verschillende achtergronden en ouders die de taal niet machtig zijn. Wees je daarvan bewust en neem een berichtje over het ouderinitiatief op in de nieuwsbrief. Je hebt dan gelijk de insteek van de communicatie in eigen hand. Maak duidelijk dat je als school enthousiast bent. En dat je het samen met de huidige ouders wilt doen. Spreek vanuit een wij-gevoel. De ouders mogen er immers ook best trots op zijn dat de school aantrekkelijk is voor ouders uit de buurt.

2. Mobiliseer mensen met een brug functie
Echte betrokkenheid creëren gaat verder dan alleen informeren. Heeft de school allochtone leerkrachten of onderwijsassistenten in dienst? Of zijn er allochtone ouders actief als voorleesouder en ‘luizenmoeder’? Zij kunnen bestaande ouders betrekken bij activiteiten van het ouderinitiatief. Misschien zijn er plekken waar al relaties bestaan tussen ouders van het ouderinitiatief en ouders van de school. Bijvoorbeeld op de kinderopvang of in de buurtvereniging. Als die relaties bestaan is het goed om ze te benoemen; hiermee kun je het onderling vertrouwen bevorderen.

3. Maak actief gebruik van de ouderraad
Als je de ouders van de ouderraad ‘aan boord’ hebt is de communicatie met de overige ouders  een stuk gemakkelijker. Nodig bijvoorbeeld een ouder van het ouderinitiatief uit om tijdens een vergadering van de ouderraad meer te vertellen over het initiatief. Dat kan leiden tot meer. Op een school in Den Haag tekende bijvoorbeeld op ons advies niet alleen de ouders van het ouderinitiatief, maar óók de bestaande ouders een intentieverklaring. 

Huis Communicatie adviseert scholen over de communicatie rond een ouderinitiatief. Neem contact op voor een creatief advies op maat!

 

Een naam met een verhaal

Een pakkende naam bedenken voor een school, een onderwijsvorm of een campagne is nog niet zo gemakkelijk. Hoe vind je een naam die uiteindelijk het sterke profiel bevestigt waar je op hoopt? Bij Huis Communicatie hebben we heel wat ervaring met het bedenken en introduceren van nieuwe namen en onderwijsconcepten. Het is een proces met vele stappen waar we er dit keer eentje van uitlichten: kiezen voor een mooi verhaal.

Aan een nieuwe naam moet iedereen even wennen. Er zullen altijd mensen zijn die hem niet mooi vinden, terwijl anderen lyrisch zijn. Een goed en enthousiast verhaal over de betekenis helpt om mensen vertrouwd te maken met de nieuwe naam. Kies dus niet alleen voor een mooie naam, maar ook voor een mooi verhaal.

Waar moet je dan aan denken? Vraag je bijvoorbeeld af wat er te vertellen is over de achtergrond van de naam. Is die verankerd in de geschiedenis, heeft hij een link met de omgeving of staat hij voor het profiel dat je wilt neerzetten? Ook als je kiest voor een woord dat niet direct betekenis heeft kun je beschrijven welke associaties je hebt en wat je met de naam wilt uitdrukken.

Een naam kan allerlei toepassingsmogelijkheden hebben. Zet ze eens op een rij en pak die eruit die je het meest aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan woordassociaties, spreekwoorden die je met de naam in verband kunt brengen. Of misschien is er een connectie met een historisch of religieus thema. Dit helpt je ook om te ontdekken of er misschien verbindingen zijn die je juist niet wilt leggen. Bijvoorbeeld Basisschool Het Wespennest. Wie wil zich in dit wespennest steken?

Een naam met een verhaal blijft beter hangen. Bij je directe doelgroepen en in de omgeving. En dat is handig, want je naamsbekendheid moet nog flink groeien. Geef mensen dus de kans om in je onderbouwing mee te gaan, en je hebt een belangrijke stap gezet naar een succesvolle introductie van je nieuwe naam.


 

Daarom kom je niet in de krant

Een goed persbericht verleidt een journalist om aandacht te besteden aan je nieuws. Sommige redacties ontvangen honderden persberichten per dag, dus je bericht moet wel opvallen. Veel persberichten bevatten geen nieuws, maar zijn een uitlaatklep van de goede bedoelingen van de afzender. En welke journaliste zit daar nu op te wachten? Gebruik onze praktische tips voor een goed persbericht dat wél blijft hangen.

Redacties worden dagelijks overspoeld met persberichten. Journalisten maken daarbij een snelle selectie. Vaak scannen ze alleen de kop of de organisatie. Is die interessant genoeg, dan leest de journalist door. Een bericht wordt alleen geplaatst als het echt nieuws is. Oud nieuws is geen nieuws. Het onderwerp moet interessant zijn voor een grote groep lezers.

Ben je van mening dat jouw onderwerp een persbericht verdient, neem dan ook eens wat afstand. Bedenk: zou jij, als je een buitenstaander was, het onderwerp interessant vinden? Na deze eerste checks kun je een persbericht schrijven. Hou daarbij het volgende in acht:

1. Houd het kort
Maak je persbericht niet langer dan 1 A4. Dit is een handige stelregel, die helpt om de tekst beknopt en informatief te houden. Een goed persbericht is niet te lang en geeft in de eerste alinea, de lead, de belangrijkste informatie. Schrijven is schrappen: bedenk niet wat je zelf kwijt wilt, maar wat de lezer of journalist wil weten. 

2. Gebruik een vaste structuur
Gebruikelijk is om een persbericht te beginnen met een pakkende kop die nieuwsgierig maakt. Wees niet té cryptisch of te gevat, want dat wordt niet altijd gewaardeerd. Na de kop volgt de lead, waarin de belangrijkste informatie staat. Hier geef je antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer.
De lead wordt gevolgd door de bodytekst. Hierin zet je meer gedetailleerde informatie, zoals het antwoord op de vragen waarom en hoe. De laatste alinea geeft meer achtergrondinformatie. De informatie in deze alinea voegt wel iets toe, maar is minder belangrijk ten opzichte van de vorige alinea’s.
Ten slotte vermeld je in een ‘noot voor de redactie (niet voor publicatie)’ wat de naam en contactgegevens zijn van de woordvoerder. Zorg dat de woordvoerder bereikbaar is!

3. Bel na
Als je het persbericht hebt verzonden, neem dan de moeite om de redacties even na te bellen. Dat kan met de simpele vraag of het persbericht is aangekomen en of de redacteur van plan is er iets mee te doen. Niet alleen breng je op die manier het onderwerp van het persbericht nog eens onder de aandacht, je kunt hiermee ook daadwerkelijk controleren of je persbericht wel is aangekomen bij de juiste redactie. Je kunt de naam van een contactpersoon en een rechtstreeks e-mailadres noteren. Handig voor toekomstige persberichten!

Huis Communicatie kan voor u persberichten verzorgen.
Neem ook contact op voor een creatief advies!

 

 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Huis Communicatie. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via:

E: info@huiscommunicatie.nl
T: 0252 34 36 48
M: 06 53 228 246

Meer informatie? 
Klik hier om naar de contactpagina te gaan.


Wattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl