Nieuwsbrief Huis Communicatie

 

Mannen die kunnen denken als vrouwen

In mijn blogs laat ik zien dat het onderwijs niet zoveel verschilt van andere sectoren. Natuurlijk is het een andere wereld, maar de grote ontwikkelingen in de ICT of samenleving spelen ook daar. Neem nu de economische verschuiving van productie naar kennis en dienstverlening. Daardoor ontstaan in het bedrijfsleven én in het onderwijs een andere manier van leidinggeven en communiceren, waarbij zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen nodig zijn. Ik denk dat in onze veranderende maatschappij de vrouwelijke eigenschappen de bovenhand gaan voeren bij succesvol leiderschap. Lees verder en bepaal dan of je het met mij eens bent, of niet!

Schrijven over het verschil tussen mannen en vrouwen is een beetje tricky. Voor je het weet ben je verdeeld in twee kampen: de voor- en tegenstanders. Het is alsof je denkt in aparte soorten. Het gaat er mij niet om de verschillen tussen man en vrouw te benadrukken. Het gaat erom wat vrouwen van mannen kunnen leren en andersom.

Voor de toekomst van succesvolle besturen en scholen zet ik mijn geld in op vrouwen en mannen die kunnen denken als vrouwen.

Eigenschappen die aan vrouwen worden toegeschreven zijn flexibel, loyaal, geduldig, intuïtief, samenwerken. Typisch mannelijke eigenschappen zijn besluitvaardig, hiërarchisch, recht door zee, veerkracht. Ik las onlangs dat medewerkers kiezen voor een benadering vanuit vrouwelijke eigenschappen, maar dat hoeft niet per se een vrouw te zijn. Je hebt immers mannen die kunnen denken als vrouwen en andersom.  

Het kwaliteitsdenken in het onderwijs heeft mannelijke eigenschappen nodig: hoge eisen stellen, discipline, competitie. Om succesvol te zijn heb je immers discipline nodig, worden hoge prestaties verwacht, stel je hoge eisen aan elkaar en is competitie geen vreemd woord meer.

Om op de lange termijn succesvol te zijn, zijn echter ook andere eigenschappen van belang. En een andere manier van communiceren en leidinggeven: persoonlijk zijn, kwetsbaar durven zijn, luisteren en delen met je medewerkers en ouders. Allemaal woorden die passen bij een vrouwelijke leider of een mannelijke leider met vrouwelijk leiderschappen.

Het gaat er dus niet om of je man of vrouw bent, maar wat voor soort leider. In de praktijk zien we twee soorten leidinggevenden: de leider (vrouwelijke eigenschappen) en de baas (mannelijke eigenschappen). En het verrassende is dat beiden niets te maken hebben met gender.

Laten we eens een aantal real live voorbeelden nemen, hoe communiceert een baas en hoe een leider:

 1. Een project vordert maar niet.
  De baas zoekt iemand die hij de schuld kan geven en eventueel disciplinaire maatregelen kan nemen. Het alternatief: de leider is zich bewust van zijn eigen aandeel, waardeert de inspanningen die er tot nu toe zijn gedaan en richt zich op de oplossing
 2. Tijdens een teamoverleg.
  De baas geeft opdrachten. De leider zet zijn visie neer en houdt een brainstorm met zijn medewerkers.
 3. De opbrengsten blijven achter.
  De baas roep iedereen bij elkaar en vertelt: Dit gaan we doen. De  leider roept iedereen bij elkaar en vraagt: Hoe kan ik jullie helpen? En aan ouders: hoe kunnen wij de communicatie met jullie verbeteren?
 4. Veranderingen.
  De baas zit erboven op en controleert de stappen. De leider begrijpt dat veranderingen eenconstante factor zijn.
 5. Media.
  De baas ziet de media als een vijand die je maar beter buiten de deur kunt houden. De leider zoekt contact en ziet het belang van een goed medianetwerk in.
 6. Oplossen van problemen.
  De baas weet de antwoorden, de leider stelt de juiste vragen

Als we de cijfers van het aantal studentes dat afstudeert mogen geloven, streven vrouwen de mannen misschien wel binnenkort voorbij in leidinggevende functies. Wat betekent dat voor het onderwijs? We hebben mannelijke leiders nodig die kunnen denken en communiceren als vrouwen, en die zijn er niet zoveel. En evengoed hebben we vrouwelijke leiders nodig met de nodige mannelijke eigenschappen.

Nu is het jouw beurt… welke verschillen zie jij tussen een baas en een leider? Zijn die gender bepaald? Laat het ons weten en deel ze via een mail naar ghuis@huiscommunicatie.nl. Ik hoor ze graag!

Stuur gerust dit artikel door aan iedereen die ook geïnteresseerd is in dit onderwerp. En als je ermee aan de slag gaat: veel succes!

Grada Huis

 


Wattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl