Persbericht
Almere 27 maart 2019


Scholieren hebben weinig invloed op hun school.

Almeerse rector ontwikkelt spel om positie leerlingenraad te versterken

ALMERE – Slechts 37% van de Nederlandse leerlingen vindt dat zij mee kan praten over wat er gebeurt op school. Dit terwijl vrijwel elke VO-school een leerlingenraad heeft die voor de belangen van leerlingen opkomt. Dit blijkt uit een onderzoek van Mark Manders, rector van het Oostvaarders College in Almere. Samen met zijn leerlingenraad  ontwikkelde hij een spel zodat leerlingenraden inzicht krijgen in hun positie op hun middelbare school. Aan de hand van dit spel leren ze hoe ze die positie en hun invloed kunnen versterken. Volgens Manders is een sterke leerlingenraad in het belang van zowel de leerlingen als de school.

Manders studeert dit voorjaar af met een studie ‘public management’ aan TIAS-University. In zijn thesis onderzoekt hij wat bepaalt of een leerlingenraad goed kan functioneren. Over dit onderwerp is nog weinig bekend. ,,De aanleiding voor dit onderzoek was een bedankfeest van twee leerlingen van mijn eigen school in Almere. Ze bedankten docenten met een feest vol sketches en muziek. Hun woordje ontroerde veel leraren en mij ook. De leerlingen vertelden dat ze zo’n fijne tijd bij ons hadden gehad en dat de school zoveel voor hen betekende. Maar ze zeiden ook ‘we hopen dat wij de school ook iets hebben gebracht’. En dat zinnetje is bij mij blijven hangen.’’

Op het Oostvaarders College is een actieve leerlingenraad. Manders: ,,Zes keer per jaar vergader ik met de leerlingen en ik sta echt versteld van hun ideeën en hun talent. Ze komen met zulke mooie plannen, maar zijn ook heel realistisch.’’

Goed burgerschap
In zijn onderzoek ontdekte Manders dat het op veel scholen anders is. 87 procent van de middelbare scholen heeft een leerlingenraad, maar de invloed is vaak beperkt. ,,Vaak zie je dat scholieren in zo’n leerlingenraad met twee problemen kampen. Eén: bij hun achterban is niet bekend wat de leerlingenraad kan betekenen. Veel scholieren weten ook niet wie er in de leerlingenraad zit. En twee: hun invloed op de schoolleiding is erg beperkt. Soms gebruikt een school – bewust of onbewust - een leerlingenraad zelfs manipulatief.’’

En dat is volgens de Almeerse rector ontzettend jammer, want leerlingen kunnen wezenlijk bijdragen aan de kwaliteit op school. ,,Het is voor mij als rector heel fijn om een paar keer per jaar met leerlingen te praten en te ontdekken of het beleid dat we hebben uitgezet in de praktijk goed uitpakt. Leerlingen zijn uiteindelijk de afnemers van ons onderwijs.’’ Bovendien vindt hij het horen bij de taak van een school om scholieren te onderwijzen in goed burgerschap. Dat leren ze door deel te nemen aan de leerlingenraad. Ze leren hoe een democratisch beslisproces werkt en zien met eigen ogen dat hun mening ertoe doet en dat ze dingen kunnen veranderen door hun mening te doen gelden. Dit is belangrijk voor hun ontwikkeling.

Oprecht openstaan voor mening van scholieren
Manders heeft aanbevelingen voor scholen met een zwakke leerlingenraad. Er zijn namelijk bepaalde succesfactoren voor een actieve en succesvolle leerlingenraad. Zo is goede begeleiding onontbeerlijk. Zonder hulp van een docent die leerlingen bijstaat in de soms ingewikkelde processen op een school, redden leerlingen het niet. Daarnaast zijn faciliteiten belangrijk. Dan kan printtegoed zijn of budget voor PR op school. Maar denk ook aan tijd om te vergaderen. Het allerbelangrijkste blijft echter dat de schoolleiding oprecht openstaat voor de mening en de creatieve ideeën van scholieren.

Manders ontwikkelde met zijn leerlingenraad een spel voor leerlingenraden. Hij geeft zijn leerlingenraad van het Oostvaarders College een groot compliment voor het vertalen van de onderzoeksresultaten in voor leerlingen begrijpelijke taal. In het spel ontdekken de raden waar ze staan, waar ze heen willen en wat daarvoor nodig is. Een mooie basis om het gesprek met de schoolleiding aan te gaan. Leerlingenraden kunnen zichzelf, mede afhankelijk van het onderwerp waarover het gaat, positioneren op drie mogelijke manieren.

  • Bron à bron van informatie voor de schoolleiding. Deelt de mening en ervaringen van leerlingen met de school en geeft feedback.
  • Beslisser à Organiseert en beslist zelf, bijvoorbeeld bij  feesten en projecten zoals de inrichting van de kantine.
  • Partner à Is samenwerkingspartner van schoolleiding en praat en denkt mee over beleid en de gevolgen voor leerlingen.

Binnen de Almeerse Scholengroep (ASG) zullen zeven middelbare scholen aan de slag gaan met de aanbevelingen van Manders, hun leerlingenraden zullen het ontwikkelde spel ook spelen. Een jaar na het spel koppelen de leerlingenraden en schoolleiding terug; is het gelukt om de positie van de leerlingenraden te versterken? ASG vindt het belangrijk dat leerlingen goed burgerschap ontwikkelen en is zich ervan bewust dat de mening van scholieren belangrijk is en kan bijdragen aan een goede onderwijskwaliteit.

Manders denkt dat er nog veel te verbeteren is op Nederlandse scholen. Hij is in contact getreden met scholierenorganisatie LAKS en de VO-raad om samen na te denken hierover.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Persuitnodiging
Op woensdag 27 maart zijn vanaf 13.00 uur leerlingen van zeven Almeerse middelbare scholen aanwezig om het spel te spelen. Vanaf 16.00 uur zijn ook de rectoren en schoolleiders aanwezig. Rond 18.00 uur wordt het programma beëindigd.

We stellen het zeer op prijs als uw medium aanwezig wil zijn bij dit evenement. U kunt in gesprek met Mark Manders en andere rectoren van ASG-scholen, maar u kunt ook enkele leerlingen die in een leerlingeraad zitten interviewen over hun invloed op school. LAKS en de VO-raad zullen ook aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden voor dit evenement via ghuis@huiscommunicatie.nl

Wilt u foto’s maken of filmen tijdens het evenement? Dat is uiteraard mogelijk! I.v.m. de privacywet en het feit dat de meeste leerlingen minderjarig zijn, vragen wij u vriendelijk om hierover contact op te nemen met ondergetekende.

Voor een telefonisch interview of meer achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met:
Grada Huis
0252 - 34 36 48
06 – 53 22  82 46
ghuis@huiscommunicatie.nlWattstraat 16   2171 TR    Sassenheim   T 0252 34 36 48   E info@huiscommunicatie.nl  W www.huiscommunicatie.nl