Kopwerk
Stichting Kopwerk bestuurt 24 scholen in Noordelijk Noord-Holland. Huis Communicatie bood de stichting ondersteuning bij calamiteiten en mocht sparringpartner zijn bij bestuurlijke vraagstukken. Verschillende scholen van Kopwerk ondersteunden we in hun ontwikkeling naar een integraal kindcentrum. Ook hebben we aan de profilering gewerkt van daltonschool De Branding, een van de scholen van Kopwerk.