AMORE: met een frisse blik kijken naar missie en visie

Een missie en visie vormen hét fundament van je hele organisatie. Het is goed om af en toe kritisch naar je missie en visie te kijken en ze – indien nodig – bij te schaven. Het AMORE-principe kan hierbij helpen. In dit artikel geven we tips én een handige checklist voor een sterke, evenwichtige missie en visie voor een school of schoolbestuur. 

Laten we beginnen met het verschil tussen de missie en de visie:

Missie: waar staat de school/het bestuur voor? 
De missie gaat om het hier en nu en is gericht naar binnen: wie ben je als organisatie en waar sta je voor? De missie omschrijft je identiteit, wat je belangrijk vindt, welk doel je als organisatie nastreeft en welke normen, waarden en overtuigingen hierbij horen. Wat voeg je toe aan je omgeving en je regio, welk probleem los je op en waar sta je voor? Het schetst een perfecte wereld. Een wereld die nét niet te realiseren valt, maar waar je stap voor stap steeds dichter naartoe werkt. Zo lang de missie nog niet behaald is, geeft het je kracht om ergens naar te streven. Daarom is een missie eerder een droom dan een plan. 

Goede missies zijn inspirerend, duidelijk, kort en bondig. Ze zijn makkelijk te onthouden én te vertellen.

Visie: je toekomstdroom
In je visie omschrijf je de toekomst: het ideaalbeeld voor de organisatie. De visie is de blik naar buiten: wat wil je betekenen of bereiken? Oftewel: wat is je toekomstdroom en wat wil je als school bijdragen aan de maatschappij? De visie beschrijft - in grote lijnen – hoe de missie wordt behaald. Het geeft richting hoe we met ons onderwijs de wereld van morgen kunnen beïnvloeden. 

De kracht van een goede missie en visie

Een goede missie en visie maken de school of het bestuur onderscheidend en zijn bepalend voor het handelen. Zowel op beleidsmatig niveau als in de dagelijkse (uitvoerende) praktijk. Alles wat een organisatie doet is een uitdrukking van de missie en visie. Alle keuzes die gemaakt worden, groot of klein, zijn er uiteindelijk op gebaseerd. Wanneer je ergens niet helemaal zeker over bent, kan je jezelf altijd de vraag stellen: staat deze actie in lijn met onze missie en visie? Het antwoord moet altijd volmondig ‘ja’ zijn. 

Omdat een missie en visie ontzettend bepalend zijn voor je school of schoolbestuur, is het goed om ze samen met het team, ouders of leerlingen op te stellen en levend te houden. In brainstormende zin kun je samen met het team beter tot een goede missie en visie komen dan in je eentje. Het is heel fijn om in teamverband na te denken over de vraag: wie zijn we, wat is voor ons belangrijk en wat is onze stip op de horizon? Maak hier tijd en ruimte voor. Ook om missie en visie levend te houden, is werken in teamverband het meest effectief. Pak ze er in een teamvergadering of bij een studiedag eens bij. 

Wees trots op je missie en visie. Iedereen mag weten wat jullie missie en visie zijn. Plaats ze op de website en in de schoolgids. Pak het grondig aan door ze mee te nemen in het (nieuwe) logo, de slogan en vormgeving van alle uitingen. Zo zijn de missie en visie samen een mooie kapstok waaraan je niet alleen beleidskeuzes ophangt, maar ook de algehele communicatie.Missie en visie
Zo groot, dat het net niet haalbaar is, maar klein genoeg om er toch mee aan de slag te kunnen.


Een kritische blik op de missie en visie

Hebben jullie al een duidelijke missie en visie? Natuurlijk hebben jullie dat! Toch kan het geen kwaad om deze af en toe onder de loep te nemen. Een handig hulpmiddel om je missie en visie te toetsen is het AMORE-principe:

  • Ambitieus, een doel zo groot dat het niet haalbaar is.
  • Motiverend, voor de interne en externe omgeving.
  • Onderscheidend, wat missen leerlingen, ouders en stakeholders als je er niet meer zou zijn?
  • Relevant en richtinggevend, duidelijkheid in waar je voor staat.
  • Echt, evenwichtig, eenheid, eenvoudig.

En doorloop onze checklist:

Het formuleren van een goede missie en visie is zeker niet eenvoudig. Kom je er na bovenstaande tips nog niet uit? Wij helpen je graag die krachtige missie en visie - samen met het team, ouders of leerlingen - op papier te krijgen.