Betrek leerlingen bij het schrijven van het koersplan

De koers voor de komende jaren bepaal je samen. In gesprekken met medewerkers, ouders en stakeholders zoals de gemeente en het bedrijfsleven wordt het beeld steeds sterker van de ambities en de doelen. Om tot de koers te komen zou je bijna je belangrijkste klanten vergeten: de leerlingen. Een gemiste kans! Juist hun vernieuwende, vaak creatieve kijk op toekomstgericht onderwijs is heel waardevol én bruikbaar. Een goede insteek van het gesprek met de leerlingen geeft een goede outcome. Hoe je dat kan doen, lees je in dit artikel.

Maak een kindversie

Het lijkt lastig: jonge kinderen laten meedenken over zoiets belangrijks als de strategische koers. Als onderwijs zijn er genoeg medewerkers beschikbaar die vanuit het kind kunnen denken. Je zou hen kunnen vragen een eerste kindversie van het strategisch plan op hoofdlijnen te schrijven en het daarna te redigeren naar passend taalgebruik voor kinderen. Ze kunnen op basis daarvan voor kinderen aantrekkelijke vragen toevoegen, die gebruikt kunnen worden bij gesprekken met leerlingen. Tip: schets wel duidelijke kaders. ‘Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit?’ leidt tot antwoorden over ruimteschepen of een schoolplein met achtbaan. Als je bruikbare feedback wilt, denk dan aan vragen als ‘Stel: jouw broertje of zusje gaat naar onze school. Wat móet hij of zij voor nieuwe dingen leren die handig zijn om te kunnen als ze van school afgaan?’.


Wij hielpen onder andere Stichting PCPO Capelle-Krimpen bij het schrijven van een kindversie van het koersplan met vragen voor basisschoolleerlingen. In begrijpelijke taal, zodat leerlingen zich aangesproken en geïnspireerd voelen. Dit leverde waardevolle input op voor hun koers.


Afspiegeling leerlingpopulatie 

Binnen de doelgroep leerlingen is het interessant om te zoeken naar een mooie afspiegeling van de leerlingpopulatie. Betrek kritische meedenkers én praktische doeners. Nodig leerlingenraden ook eens gezamenlijk uit. Laat ze bijvoorbeeld met elkaar in gesprek gaan aan de hand van stellingen; dat levert boeiende gesprekken en inzichten op!  

Maak er een kunstopdracht van

Bij creatieve scholen past een creatieve aanpak. Schets de contouren van de koers en geef leerlingen canvas en verf. Wie weet wat voor mooie ideeën zij weten te verwerken in hun kunstobject. Bijkomend voordeel: het beeldmateriaal kan gebruikt worden voor een persoonlijke en verfrissende vormgeving van het koersplan en afgeleide communicatiemiddelen. Door de kunstwerken in de scholen op te hangen – eventueel met korte uitleg erbij- worden alle leerlingen, medewerkers én ouders op een leuke manier betrokken en geïnformeerd over de ontwikkeling van de nieuwe koers.

Neem de doelgroep serieus

Het lijkt een open deur en toch is het belangrijk om te benoemen: doe ook echt iets met de input van leerlingen. Soms is een idee niet direct bruikbaar, maar kan er wel degelijk een doel of ambitie uit voortkomen. Het hele schoolplein ombouwen tot grasveld om te voetballen is te rigoureus, maar werken aan meer mogelijkheden voor leerlingen om te bewegen is een realistisch doel. Koppel daarnaast aan leerlingen terug hoe hun feedback is gebruikt. Zo creëer je trots en wordt het écht een gezamenlijke koers.   

Kun je hulp gebruiken bij je koersplan of wil je sparren over de mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij het koersplan? Onze communicatieadviseurs helpen je graag. 

contact