Communiceren met de (G)MR: haal eruit wat erin zit

Deel 2: hoe haal je meer uit de vergaderingen
In onze nieuwsbrief schrijven we een serie artikelen over medezeggenschap en communicatie. Dit is het tweede artikel waarin we nader ingaan op de vergaderingen zelf. Die hoeven niet saai te zijn en uren te duren. Er is veel meer te halen uit deze vergaderingen. Meer halen uit de vergadering? Misschien denk je eerder dat het wel een onsje minder zou mogen.

Veel medezeggenschapsvergaderingen staan in het teken van (beleids)documenten. Op de agenda staan advies- en instemmingsverzoeken, de begroting moet nog inhoudelijk worden doorgesproken en daar komen tal van andere zaken bij. De MR wil op cursus en is de bezetting al rond nu twee leerkrachten op school X binnenkort vertrekken en het lerarentekort steeds groter wordt? De agenda van de overlegvergadering is vol en de tijd is beperkt. 

Zet de agenda op dieet
Herkenbaar? Dan is het des te belangrijker om de juiste dingen te doen. Als er te veel zaken op de agenda staan, schakelen de deelnemers aan de vergadering eerder over op de automatische piloot. De ruimte voor creatief denken neemt snel af en de vergadering duurt tot ieders ergernis veel te lang. Help jezelf en de (G)MR door de vergadering beter te organiseren, zodat je er allebei meer voldoening uithaalt. Dit kan door samen met de (G)MR-voorzitter het overleg goed voor te bereiden en aan elk agendapunt een maximale tijd te verbinden. Wordt de tijd overschreden, dan wordt dit in de vergadering benoemd en de keuze voorgelegd: zullen we verder praten en andere punten doorschuiven, of een extra vergadering beleggen? Zo creëer je ruimte voor de zaken die het meest van waarde zijn.

Open vragen
Meer halen uit de overlegvergadering begint met een goede voorbereiding, organisatorisch én inhoudelijk. Bewaak je eigen rol en die van de (G)MR, bereid het overleg goed voor en durf open vragen te stellen. Kies er bijvoorbeeld voor om elke vergadering één pijler uit de strategische koers te bespreken. Dat kan ook een andere vorm krijgen, bijvoorbeeld door met geeltjes te werken. Vraag de (G)MR hoe zij zien dat dit onderdeel van de koers vorm krijgt in de praktijk. En tot slot, want we zijn allemaal mensen: laat de MR-leden weten dat je hun input waardeert en wees daarbij concreet. Dat betaalt zich terug in een goede samenwerking én in waardevolle informatie.

Doorpraten over onderwijscommunicatie
Wil je meer halen uit het overleg met de (G)MR? Neem gerust contact op met Judith Mulder bij Huis Communicatie en Advies. Als communicatieadviseur en voormalig vicevoorzitter van een ondernemingsraad ken ik beide kanten. Ik help je graag om alles uit de samenwerking te halen wat erin zit.