Communiceren met de (G)MR: vermijd de expertvalkuil

Bestuurders en schooldirecteuren gaan regelmatig met de (G)MR om tafel. Van beide kanten is de wens om elkaar goed te begrijpen en elkaar te versterken. Toch lukt dit lang niet altijd. In een serie artikelen delen we graag onze expertise hoe we meer uit het medezeggenschapsoverleg kunnen halen. In dit artikel aandacht voor de expert-valkuil.

Medewerkers, ouders en in het VO ook leerlingen vormen met elkaar de (G)MR. Ouders in de MR brengen eigen expertise mee als professional of leidinggevende op hun vakgebied. Dit maakt de raad in potentie een belangrijke kennis- en expertisebron.

Het is goed om gebruik te maken van die kennis en expertisebron, maar kijk uit voor de expert-valkuil. Daar tuimel je met elkaar in als de verschillende rollen in de samenwerking niet goed worden bewaakt. De (G)MR is in het leven geroepen als kritische partner met eigen expertise die meedenkt, toetst en in sommige gevallen mee-besluit over ontwikkelingen in de school of onderwijsgroep. Daarmee heeft de (G)MR niet de rol van uitvoerend expert.

Bewaak de verschillende rollen
Toch verzeilen MR-leden ongewild in een andere rol. Het gebeurt dat de MR-ouder die toevallig aannemer is, wordt ingeschakeld om mee te schrijven aan een huisvestingsplan van de school. Of dat de MR-ouder die werkt als vormgever, gevraagd wordt een logo voor de school te ontwikkelen. Dat lijkt mooi. Tot de dag komt dat de (G)MR moet adviseren over het bewuste huisvestingsplan waar een lid van de raad zelf aan meegeschreven heeft. Het kan je in een lastig pakket brengen, want hoe hou je de verhoudingen goed als je niet blij bent met dat logo waarmee de ouder-vormgever komt? Als je een MR-lid buiten zijn rol om benadert en in een ongewenste positie brengt, ligt de expert-valkuil op de loer. Ga altijd zorgvuldig om met uw eigen rol en met die van de (G)MR en voorkom mengvormen.

Strategisch overleg
Goed overleg met een medezeggenschapsraad die zich bewust is van de eigen rol en door de bestuurder of directeur goed in positie wordt gebracht, geeft waardevolle informatie uit alle lagen van de organisatie. Deze informatie komt niet vanzelf bovendrijven. Het is goed om hierbij stil te staan bij de voorbereiding van de vergadering en hoe je vervolgens het overleg ingaat. De MR-vergadering overlegt ook op strategisch niveau en zo mag je het overleg ook benaderen. Bijvoorbeeld om een scherper beeld te krijgen van hoe beleid ‘landt’ in de organisatie. Als je het idee hebt dat hier winst mogelijk is, agendeer dat dan eens op de vergadering. Ga ervoor, samen met de (G)MR.

Doorpraten over onderwijscommunicatie
Wil je meer halen uit het overleg met de (G)MR? Neem gerust contact op met Judith Mulder bij Huis Communicatie. Als communicatieadviseur en voormalig vicevoorzitter van een ondernemingsraad ken ik beide kanten. Ik help je graag om alles uit de samenwerking te halen wat erin zit.