Een goede reputatie is goud waard

Grada Huis

We hebben allemaal een reputatie hoog te houden. Zelfs kinderen van 5 jaar oud blijken zich al bewust te zijn van hun reputatie en proberen die te veranderen als dat nodig is. Reputatie doet ertoe in ieders leven, we zijn er allemaal mee bezig. We kijken naar de reputatie van bekende Nederlanders, van een merk, een medium, een bedrijf. 

Ook in het onderwijs doet reputatie ertoe. Het is immers de algemene indruk die een school of een bestuur maakt bij leerlingen, ouders, stakeholders en zelfs de samenleving die bepalend is voor succes en ontwikkeling. Bouwen aan een reputatie duurt jaren terwijl je reputatie zo weer kan worden afgebroken. Een sterke reputatie kan tegen een stootje, maar bouw je niet alleen. Daar heb je namelijk anderen voor nodig. 

Een onderwijsminister die zich agressief gedraagt op de werkvloer, een pas faux van een bestuurder, een uitval van een docent die wordt gefilmd. We kennen allemaal de reputatie van Amarantis die totaal werd afgebroken. Reputatie blijkt kwetsbaar te zijn, omdat het dicht tegen ethiek aan schuurt. Een reputatie wordt gebouwd op basis van het denken en handelen van de school en het bestuur. Zijn de organisatiewaarden herkenbaar? Maar ook de professionele waarden, maatschappelijke waarden en persoonlijke waarden tellen mee. Je bent voor je reputatie dus ook afhankelijk van wat er speelt in de samenleving en welke ontwikkelingen er in de sector zijn. Reputatie is dus écht van belang voor iedere onderwijsorganisatie.

Sterke reputatie vereist goede communicatie

Waar gewerkt wordt aan een relatie tussen leerlingen, medewerkers en bestuur, waar participatie van onschatbare waarde is, daar wordt gewerkt aan reputatie. Een grote groep mensen merkt de meerwaarde van het bestuur en de school op en waardeert die. Dat is de basis van een goede reputatie. Maar zonder goede communicatie verwerven het bestuur en de school nooit een toonaangevende reputatie. Een sterke reputatie bouw je namelijk op door stelselmatig te communiceren – herkenbaar en eenduidig. Relevante informatie intern communiceren en naar buiten brengen en delen met relevante stakeholders is daarbij een belangrijke bouwsteen. En ook als er meningsverschillen zijn, mogen die worden gecommuniceerd.

Wisselwerking reputatie en publiciteit

Er is een wisselwerking tussen gunstige berichtgeving en het interne en publieke imago van een school en bestuur. Die wisselwerking is er ook bij personen, bijvoorbeeld een toonaangevende bestuurder of rector / directeur. Bij reputatiemanagement bewaken de bestuurder en rector / directeur signalen uit de omgeving en vertalen die in een strategie die de reputatie versterkt. Vervolgens wordt die strategie gecommuniceerd via de juiste communicatielijnen en -middelen. Goede voornemens zijn in de communicatie onvoldoende om te overtuigen. Een reputatie is niet gebouwd op leuke intenties wat het bestuur of de school zou willen gaan doen, maar juist op wat ze concreet doen. Trust me moet worden vervangen door show me. Negatieve publiciteit is lastig om te buigen, omdat het herstellen van de reputatie niet 100% maar 200% inzet vraagt. Dus ook hier geldt weer: goede communicatie is noodzakelijk.

Reputatie onderdeel keuzeproces leerlingen

Leerlingen melden zich graag aan bij een school met een goede reputatie, nieuwe medewerkers komen er graag werken. Heeft een school een slechte reputatie, dan sijpelt dat door in alle facetten. Ouders en leerlingen denken dat het onderwijs onvoldoende of onder de maat is, terwijl dat niet zo hoeft te zijn.
Een goede reputatie helpt je vooruit omdat zij onderdeel is van een keuzeproces bij belangrijke beslissingen. En een schoolkeuze is dat zeker. Voor het behouden van een goede reputatie gaat het erom (potentiële) leerlingen, ouders en stakeholders steeds weer te overtuigen van de relevantie van het onderwijs dat geboden wordt. Uiteraard gecombineerd met goede onderwijskwaliteit en een open cultuur waar medewerkers, leerlingen en ouders gehoord worden en weten waar ze terecht kunnen met vragen en problemen.

Hoe staat de reputatie van jouw school of bestuur erbij?

De omgeving stelt hoge eisen aan het onderwijs. Scholen en besturen moeten voldoen aan de steeds oplopende eisen van de samenleving, van de overheid, de wet- en regelgeving en mondige medewerkers. Eén misstap kan de reputatie enorm aantasten.

Wil je weten hoe je reputatie erbij staat? Door tweejaarlijks je bekendheid en sentiment over je school en bestuur te meten en te achterhalen welke associaties stakeholders maken wanneer ze je naam horen, heb je een mooi inzicht in de ontwikkeling van je reputatie. 
Je zou zelf een opzet kunnen maken van je eigen reputatie. De reputatiester van Van Riel is daarbij een goed hulpmiddel. Van Riel zegt: reputatie is authentiek, zichtbaar, onderscheidend, consistent en transparant. Maar natuurlijk doen wij zo’n onderzoek ook graag voor je.