Gelijke toegang tot VO-scholen is een kwestie van organiseren én communiceren

Vrije schoolkeuze is een groot goed in het Nederlands onderwijssysteem. Steeds vaker zijn er middelbare scholen die meer aanmeldingen krijgen dan dat ze plek hebben. Andere scholen hebben te weinig leerlingen. De manier waarop de plekken dan worden verdeeld verschilt per regio en per school. Dit werkt ongelijkheid in de hand. Een doelgericht, gezamenlijk toelatingsbeleid kan de gelijke toegang beschermen als alle schoolbesturen binnen een gemeente of regio eraan meedoen. Als dit proces wordt ingegaan, vraagt dit van begin af aan om organisatie én goede communicatie.

Op dit moment is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de verdeling van de plekken. Vaak wordt er gekozen voor het criterium volgorde van aanmelding, maar deze aanpak is niet transparant. Ouders die hoger opgeleid zijn en een groot netwerk hebben, doorgronden de toelatingscriteria makkelijker dan andere ouders. Kinderen van ouders die minder goed op de hoogte zijn van de aanmeldprocedure of van de populariteit van bepaalde scholen, grijpen mis. 

Samenwerking tussen besturen

De huidige toelatingscriteria verschillen tussen VO-scholen en variëren zelfs binnen het VO tussen de verschillende niveaus. Ook zijn ze per regio en gemeente anders. Om tot een eenduidig toegangsbeleid te komen is het daarom belangrijk dat schoolbesturen binnen een bepaalde regio de samenwerking met elkaar opzoeken. Dan kunnen ze met elkaar criteria afstemmen die voor iedereen helder en transparant zijn en ook als zodanig worden gecommuniceerd.
Vanuit de overheid is er geen gecentraliseerd beleid. Wel kunnen gemeenten lokaal een belangrijke coördinerende rol spelen bij het faciliteren van gelijke toegang, zoals dat bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag en Utrecht al gebeurt. Maar zelfs een lokaal gecoördineerd beleid werkt pas optimaal als dit door alle schoolbesturen binnen een gemeente of regio wordt gedragen. 

Succesverhaal uit de praktijk

Sinds 2019 ondersteunt Huis Communicatie de gezamenlijke schoolbesturen in Almere bij gelijke toegang tot scholen. ‘Kies je School in Almere’ is een kieskompas waar basisschoolleerlingen van maar liefst 80 basisscholen een keuze kunnen maken voor het vervolgonderwijs. Dit project is een samenwerking van alle besturen binnen Almere en is ontstaan vanuit de vraag ‘Hoe help je leerlingen van groep 8 in Almere eenvoudig de juiste keuze te maken voor hun vervolgschool?’. Met die opdracht hebben wij, samen met een projectgroep vanuit de Almeerse besturen, Kies je School in Almere ontwikkeld. 

Wij hebben het gehele proces en plan vanaf de start mee uitgedacht. De scholen en besturen namen de inhoudelijke component voor hun rekening, de communicatie liep daar gelijk mee op. We hebben de website www.kiesjeschoolinalmere.nl ontwikkeld, inclusief een digitaal inschrijfformulier, teksten en overige content. Voor deze website hebben we diverse modules ontwikkeld, waardoor basisschoolleerlingen en hun ouders een goed beeld krijgen van de scholen waaruit ze een keuze kunnen maken. Daarnaast informeren wij de 80 basisscholen over Kies je school in Almere en verzorgen we het informatiemateriaal voor de leerlingen van groep 7 en 8, een animatievideo, een gadget, advertenties en begeleiden we live webinars die de 17 VO-scholen organiseren voor alle ouders en leerlingen. 

Informatievoorziening speelt een grote rol

Zodra besturen en scholen de handen ineen slaan om tot gezamenlijke richtlijnen en aanmeldingen te komen, draagt een goede informatievoorziening bij aan het creëren van draagvlak, en uiteindelijk aan gelijke toegang voor de leerlingen. Communicatie, zowel binnen de betrokken organisaties, als naar ouders, leerlingen en de media, is essentieel voor het succes van een dergelijk traject. Huis Communicatie heeft hier ervaring mee en begeleidt het proces en de uitvoering. Bel ons gerust voor meer informatie.
 

neem contact met ons op ⇨