Grada Huis startte 11 jaar geleden Huis Communicatie

11 jaar oud is Huis Communicatie nu en negen vrouw sterk. Het is, zegt Grada Huis trots, het enige communicatiebedrijf dat zich louter op het onderwijs richt. “Andere bureaus doen het erbij. Wij zijn er alleen voor het onderwijs. Dat is onze focus en daar zit onze expertise. We geven advies, voeren uit en weten dat ook te verbinden met de praktijk.”

Aan het woord is Grada Huis, directeur-eigenaar van Huis Communicatie. “Ik hou veel van het onderwijs, ik vind het een geweldige, fijne sector. De mensen die daar werken doen dat met zoveel liefde en doorzettingsvermogen, daar kan menig sector nog heel wat van leren. Een groot winstgevend communicatiebureau is dan ook nooit mijn opzet geweest”, vertelt Grada. “Wel om samen te werken met de mensen in het onderwijs, hen verder te helpen en te vernieuwen. Onze medewerkers denken er ook zo over. Onderwijs is onze harteklop. Bij sommige van onze adviseurs zit het zelfs in de genen, die komen uit echte onderwijsfamilies.” 

Onze kernwaarden zijn leidend

"In ons bedrijf zijn onze kernwaarden leidend in ons handelen en wandelen. We besteden daar veel aandacht aan maar wat belangrijker is: ze zitten in ons bureau verweven. Compassie is bijvoorbeeld zo'n waarde. Hoe we die intern vertalen? Ieder heeft een eigen buddy die naar je omziet. Een afrekencultuur kennen we niet. Fouten maken mag, we bespreken die met elkaar en zelfs met het hele team, en toch voelt iedereen zich veilig. Jaarlijks houden we toekomstgesprekken en we doen dat ieder jaar anders. Dit jaar heeft iedere medewerker aan mij een persoonlijke brief geschreven over hoe zij zich voelt in het bedrijf en welke toekomstverwachting belangrijk voor haar is. Die ontspannen en professionele houding die we met elkaar hebben, zorgt ervoor dat we met veel plezier werken. Dat we in deze coronatijd niet bij elkaar op kantoor zitten, is dan ook niet altijd even gemakkelijk."

Brede basis 

Via het bedrijfsleven - o.a. ABN-Amro, KPN - en non-profitorganisaties als het Verzetsmuseum en wooncorporatie Ymere, werd Grada voor een onderwijskoepel gevraagd. Daar groeide haar passie voor het onderwijs. "Die hele brede basis heeft mij de afgelopen jaren enorm geholpen bij alle vragen die vanuit het onderwijs komen. Alles wat in de samenleving gebeurt zien we terug in het onderwijs. Wij ondersteunen met communicatiemiddelen en bij vragen waar de scholen of besturen zelf niet goed uitkomen. Vragen die verder gaan dan een folder ontwikkelen, en ook dat kunnen we goed. We helpen scholen die in de problemen zijn gekomen en denken mee met schoolbesturen over het scholenpalet. Hoe kun je als scholen van elkaar blijven verschillen zodat er voor ouders en hun kinderen wat te kiezen blijft? Ook denken en schrijven we mee met schoolgidsen en beleidsplannen, bijvoorbeeld voor passend onderwijs. Door goed door te vragen kunnen we daar de juiste scherpte in krijgen."

’s Avonds sparren 

Huis Communicatie werkt mét de opdrachtgever, niet vóór de opdrachtgever. “Wij willen een relatie opbouwen en daar trouw aan blijven. Dat past bij onze kernwaarden. Wij lopen heel hard, als het moet 24/7 en dat werkt heel goed. Bestuurders bellen mij ‘s avonds om even te sparren, dan nemen we nog wat zaken door. Die betrokkenheid, dat hoort bij ons. Wij zijn geen adviseurs die producten verkopen maar betrokken professionals die nadenken, met de uiteindelijke focus op het onderwijs dat aan leerlingen gegeven wordt. We gaan heel bewust om met alle vragen en budgetten vanuit de sector. We realiseren ons terdege dat dit geld is dat ten goede moet komen aan het onderwijs.” 

Wandelende databank 

“Met elkaar bezitten we veel kennis. Alle adviseurs zijn met elkaar zijn een wandelende databank van wat er in het Nederlandse onderwijs gebeurt. Ook daar hebben onze opdrachtgevers veel profijt van. Je hoeft het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden.”  

Bij Huis Communicatie kun je ook terecht om interim-management in te huren. “We brengen kennis van buiten naar binnen. Dan werken we een of twee dagen in de week op locatie op basis van vaste afspraken. Zo kun je altijd op ons rekenen. We denken dan niet alleen mee met calamiteiten of specifieke opdrachten maar worden echt onderdeel van de organisatie. We zetten ons er dan in de volle breedte voor in.” 

Moed, compassie, sprankelend en succes 

Moed, compassie, sprankelend en succes, dat zijn de kernwaarden van Huis Communicatie. Om de laatste drie te verwezenlijken heb je moed nodig, vertelt directeur-eigenaar Grada Huis. En de eerste drie maken het tot een succes. Onder moed verstaat Huis Communicatie goed doorvragen en dát advies geven wat nodig is. Dat kan haaks staan op wat degene die aan tafel zit, in gedachten heeft. Maar altijd met oog voor compassie die alle medewerkers hebben voor de mensen met wie ze samenwerken. “We komen soms op plekken waar professionals ook wel steken hebben laten vallen. Dat heeft vaak een diepere reden. Ieder mens is de moeite waard om mee in gesprek te gaan. Compassie staat ook voor de relatie die we opbouwen. Daar hoeven wij niet vier keer voor te lunchen. Het gaat erom dat we elkaar respecteren en verder helpen.” Sprankelend: is mensen aan het denken zetten, inspireren, de andere kant laten zien. “We maken liever geen dikke rapporten, maar dat wat op papier staat moet sprankelen. Succes tenslotte is het bestaansrecht van Huis Communicatie en streven wij ook na voor de opdrachtgevers. Als een school na hard werken zijn leerlingaantal ziet toenemen, proosten wij hier wel even met elkaar.”