Hoe schrijf je een goed persbericht?

Is de school of het schoolbestuur op zoek naar media-aandacht omdat er binnenkort gestart wordt met een nieuw onderwijsconcept? Of wordt er verhuisd naar een nieuw gebouw? Dan biedt een persbericht uitkomst om aandacht te genereren vanuit de media. In dit artikel delen we de ultieme checklist voor een goed geschreven persbericht.

Een goed persbericht is objectief, kort & krachtig en grijpt meteen de aandacht van journalisten. Voor je aan de slag gaat met het schrijven van een persbericht is het goed om na te denken over de volgende drie vragen:

1. Heeft dit bericht nieuwswaarde?

Journalisten hebben een ander belang dan de school of het bestuur. Zorg dat er in het persbericht onderscheidende nieuwsfeiten, bijzondere kennis of vernieuwende inzichten staan. Voorbeelden hiervan zijn: de verhuizing naar en opening van een nieuw gebouw, verandering van koers of nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.

2. Is het niet commercieel?

Het is taak van een journalist om lezers te informeren over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Hoe goed de school is valt daar over het algemeen niet onder. Goed om te weten is dat commerciële berichten linea recta worden doorgezet naar de advertentieafdeling.

3. Speelt het bericht in op de actualiteit?

Een journalist maakt het liefst zijn of haar nieuwsbericht met onderscheidende berichtgeving. Door in te spelen op actualiteiten, maak je nieuws. Zoals bijvoorbeeld online open dagen tijdens de coronacrisis. Je koppelt een nieuwe manier van communiceren met ouders en leerlingen (online) een de actualiteit (corona). Om eigen berichten onder de aandacht te brengen kan je ook inhaken op bijvoorbeeld actualiteiten die aansluiten bij bestaande ‘nieuwsfeesten’ zoals Koningsdag of Prinsjesdag.

Onderdelen van een goed persbericht

Als deze drie vragen zijn doorgenomen en beantwoord, kan je aan de slag met het schrijven van het persbericht. Een goed persbericht bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kop: de journalist leest het eerste de kop. Die moet dan ook direct de aandacht trekken. Een kop kan een probleem signaleren of een oplossing aandragen voor een bestaand en reeds bekend probleem.
  • Onderkop: dit geeft al een beetje meer informatie waarover het persbericht gaat.
  • Inleiding: dit deel van het persbericht zorgt voor een gevoel van urgentie. De inleiding vat het volledige persbericht samen in slechts een paar zinnen en geeft antwoord op vragen over wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe?
  • Broodtekst: de rest van het persbericht moet oprolbaar zijn. Dat houdt in dat het laatste stuk tekst van het bericht kan worden ‘afgeknipt’, zonder dat belangrijke informatie verloren gaat. De informatie die voor een bredere doelgroep belangrijk is, staat dus bovenaan het persbericht. Hoe minder belangrijk de informatie, hoe lager de positie van de tekst in het bericht.
  • Boilerplate: elk persbericht heeft een afzender. De boilerplate is het deel waar de school of het bestuur iets kan vertellen over de organisatie, wat zij doet en in welk opzicht de school anders is dan andere scholen in de regio.
  • Contactgegevens: Noteer onder het persbericht een noot voor de redactie met daarbij contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer.

Huis Communicatie begeleidt scholen tijdens verschillende communicatiemomenten zoals de communicatie met medewerkers, ouders en leerlingen, maar ook contacten met andere partijen zoals de media. Behoefte aan een kwalitatief sterk persbericht? Neem gerust contact met ons op via info@huiscommunicatie.nl. Huis Communicatie helpt graag!