Ieder samenwerkingsverband werkt nog beter dankzij marketing en communicatie

Dat scholen werken aan marketing en communicatie om leerlingen te werven is begrijpelijk. Maar voor ons als samenwerkingsverband passend onderwijs is dat niet nodig.” Een voor de hand liggende gedachte, maar kloppen doet het niet. Goede communicatie helpt het samenwerkingsverband de belangrijkste doelen te bereiken.

Nieuwe mentoren (VO) of leraren (PO) hebben hun handen vol aan lessen voorbereiden, lesgeven, vergaderen, de (mentor)klas het schooljaar door gidsen en oog houden voor de zorgleerlingen. Voor velen in het onderwijs zijn het overvolle werkweken. Professionals willen daarom snel en trefzeker informatie kunnen vinden die het samenwerkingsverband aanbiedt. Zij willen gemakkelijk kunnen vinden wie voor hen het aanspreekpunt is binnen het samenwerkingsverband. Waar de belangrijkste documenten staan. Ze zoeken naar formulieren die logisch en gemakkelijk in de vullen zijn. De zaken lijken goed op orde, maar vinden de scholen, maatschappelijke partners en ouders dat ook?

Dwarsverbanden
Een samenwerkingsverband werkt met veel partijen samen. Elk van die partijen heeft behoefte aan andere informatie, elke doelgroep vraagt om een eigen benadering. Het is belangrijk om goed voor ogen te hebben welke informatie de scholen, de gemeente of ouders nodig hebben. En met welke benadering je hen het beste bereikt. Natuurlijk zijn er ook dwarsverbanden. Zowel ouders als scholen hebben informatie nodig over hoe de toelating werkt tot bijvoorbeeld het speciaal onderwijs. In de praktijk zien we dat samenwerkingsverbanden vooral informatie zenden. Dat is goed om te doen, maar het is ook nodig dat er iets terugkomt. Wil je werk maken van betere communicatie, dan helpt het om je communicatieprocessen visueel te maken. Het maken van een mindmap kan daarbij inzicht en overzicht bieden.  

Goede communicatie bespaart tijd 
Communicatie kan altijd beter. Als de communicatie goed loopt, helpt dat zowel de doelgroepen (ouders, scholen, andere organisaties) als het samenwerkingsverband zelf. Duidelijke communicatie en informatie schelen tijd, omdat er dan minder mensen contact zullen zoeken. Ook al heb je het beeld dat de communicatie vanuit het samenwerkingsverband goed verloopt, het kan waardevol zijn om een expert eens mee te laten kijken. Weinig organisaties in en rond het onderwijs hebben op regelmatige basis te maken met zoveel verschillende doelgroepen als het samenwerkingsverband. Al deze doelgroepen zijn nodig om leerlingen goed onderwijs en waar nodig goede ondersteuning te bieden. Want passend onderwijs, dat maak je met elkaar door goede communicatie mogelijk.