Niet te missen: de klassenbomen bij Kindcentrum Vroondaal

Wie een willekeurig klaslokaal bij Kindcentrum Vroondaal in Den Haag binnenloopt, kan er bijna niet omheen. Ieder lokaal is sinds dit schooljaar voorzien van een opvallende klassenboom. Aan de takken en bladeren hangen gedragsafspraken en klassenregels die de leerlingen met elkaar hebben opgesteld. Initiatiefnemer Chris Rademakers, leraar en gedragsspecialist bij Kindcentrum Vroondaal, vertelt hoe ze op het idee is gekomen en wat de voordelen zijn voor de leraren én de leerlingen. 

Hoe is de klassenboom ontstaan?

Wij werken met het programma Goed van Start. Dit programma biedt leerkrachten handvatten om een fijn en positief leerklimaat in de klas te creëren. In de eerste lesweken, ook wel de gouden weken genoemd, gaat de leraar met de leerlingen in gesprek. We bespreken hoe de leerlingen de ideale klas voor zich zien en wat voor klassenregels, gedrag en taken daarbij horen. Denk bijvoorbeeld aan regels zoals ‘we spelen allemaal samen’ en ‘we helpen elkaar’ of aan gedrag zoals ‘lief zijn voor elkaar’. Het viel mij op dat er geen eenduidige lijn was voor deze sociaal-emotionele zaken binnen het kindcentrum en dat iedere leerkracht er een andere invulling aangaf. Om hier meer samenhang in aan te brengen, kwam ik op het idee van de klassenboom. 

Wat is de klassenboom precies?

Elke klas heeft een eigen klassenboom. Dit is een vierkant bord van ruim een meter groot met in het midden de kenmerkende boom uit ons logo. Bij de start van het schooljaar was de boom leeg, maar de leerlingen kunnen de boom ‘aankleden’ door middel van magneten in de vorm van blaadjes, bloemen en vlaggen. Op deze magneten kunnen de kinderen samen met hun leraar de klassenregels schrijven of – voor de kleintjes – beplakken met foto’s die gewenst gedrag laten zien. De klassenboom is dus een visuele uitwerking van de gemaakte afspraken. Dit zorgt ervoor dat het meer aandacht krijgt van de leraren en leerlingen. 

Hoe bevalt het tot nu toe?

De klassenboom is dit schooljaar geïntroduceerd en is door iedereen positief ontvangen. Dankzij de boom zijn leraren veel bewuster bezig met de groepsontwikkeling. Bovendien is het fijn dat iedere klas dit nu op dezelfde manier aanpakt, wat zorgt voor meer eenheid binnen de school. Ook de leerlingen zijn enthousiast. Zij kunnen de zelfgemaakte afspraken makkelijk zien en dat biedt houvast. Samen met de leerkracht bespreken zij dagelijks wat er goed gaat, wat er beter kan en of er nieuwe regels nodig zijn. 

Wat heeft Huis Communicatie hierin voor jullie betekend?

Wij kwamen met het idee, maar Huis Communicatie heeft goed meegedacht en de uitvoering op zich genomen. Ik ben erg tevreden over deze samenwerking. Alles ging in goed overleg en Huis Communicatie stelde zich adviserend, meedenkend en flexibel op. De communicatie verliep goed en de bomen werden mooi op tijd geleverd. We zijn erg blij met het eindresultaat. 

Kunnen we ergens bij helpen? Neem dan gerust contact met ons op! 

Mail Huis Communicatie