Nieuwe VO-leerlingen interesseren en vasthouden in coronatijd

De periode tussen (virtuele) Open Dag en de inschrijving is dit jaar extra spannend voor VO-scholen. Met leerlingen uit groep 8 en hun ouders is vrijwel alleen digitaal contact mogelijk. Het goede nieuws is dat je ook in deze tijd veel kunt doen om ouders en leerlingen te informeren en interesseren. We delen vijf tips, van virtuele Open Dag tot de inschrijving zelf.  

De stap van primair naar voortgezet onderwijs is groot voor jonge tieners. Om te ontdekken of er een match is tussen school en leerling, worden verschillende (digitale) Open Dagen en informatieavonden bezocht. Leerlingen en ouders ontwikkelen een voorkeur voor een bepaalde school. En als die voorlopige keuze op jouw school is gevallen, dan wil je deze leerlingen over de streep trekken. Deze tips helpen jouw school of scholengroep hierbij. 

Tip 1 – Zie het als een communicatietraject

We zien regelmatig dat de voorlichting op VO-scholen draait rond de Open Dag. Die is zeker belangrijk, maar staar je er niet blind op. Het werven van nieuwe leerlingen is ook een communicatietraject, met afzonderlijke stappen. Door een plan te maken van eerste contact naar Open Dag en het traject daarna, sluiten alle vervolgstappen op elkaar aan. 

Tip 2 – Leef je in en kies passende middelen en tekst

Communicatie zorgt ervoor dat de ouders en leerleerlingen bereikt worden met de werving door de school. Door je in te leven in de drukbezette, (thuis) werkende ouders en de jonge tieners zelf, kun je communicatiemiddelen selecteren die bij deze doelgroepen aansluiten. Social media is een goed werkend kanaal hiervoor. Een passende boodschap die geschikt is voor het communicatiemiddel is een schot in de roos. Het onderwijsaanbod kan prachtig op orde zijn, maar kun je het ook duidelijk presenteren aan de doelgroep? 

Tip 3 – Zo zorg je voor een goede follow-up na de digitale Open Dag 

Digitale Open Dagen krijgen vaak de vorm van een webinar. We hebben inmiddels een kleine 200 webinars voor verschillende scholen georganiseerd. Wij vragen ouders dan om toestemming voor het gebruik van hun mailadres voor verdere informatie. Vrijwel alle ouders kiezen hiervoor. Het webinar kan dan bijvoorbeeld nog een keer teruggekeken worden, of aanvullende informatie over TTO. Ook na de Open Dag kun je via social media van je laten horen door bijvoorbeeld een mail te sturen met de inschrijfdatum. Ook een mail met wat de school verder organiseert, zoals kleinschalige kijkmiddagen op het moment dat dit weer veilig kan en mag, is vaak welkom. 

Tip 4 – Maak het aanmelden makkelijk 

Het kan nooit kwaad om regelmatig met een kritische blik naar de website de website te bekijken. Als een ouder op de homepage moet zoeken naar de inschrijfmogelijkheid, laat de school kansen liggen. Een pop-up of een duidelijke aanmeldbutton zijn hiervoor heel geschikt. Koppel je digitale aanmeldformulier aan het administratiesysteem. Dit scheelt veel werk en is minder foutgevoelig. 

Tip 5 – Informeer niet alleen, bouw aan goede relaties

Leerlingen en hun ouders kiezen niet alleen met het hoofd. Een goed gevoel bij de nieuwe school geeft vaak de doorslag. Ons advies? Wees persoonlijk in je communicatie, sta open voor vragen en reageer er vlot en vriendelijk op. En vergeet niet om ook het contact met de basisscholen vast te houden. 

De lockdown brengt veel beperkingen met zich mee, ook in het werven van leerlingen. Zie deze periode als een kans om je op een andere manier te profileren. Ook nu zijn er volop mogelijkheden om je te onderscheiden en nieuwe leerlingen te bereiken, van Open Dag tot inschrijving. We denken graag mee.