Samen bouwen aan passend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert het ontwikkelen van oudersteunpunten voor passend onderwijs. Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een functionerend steunpunt hebben, of in ieder geval concrete plannen om zo’n steunpunt op te zetten. In 2021 publiceerde het ministerie daarom de Leidraad Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten. Huis Communicatie kan hierin begeleiden. 

De steunpunten hebben drie pijlers: informeren, steunen en signaleren. Ze geven praktisch advies over passend onderwijs en ondersteunen ouders en jongeren bij vragen, problemen of klachten. Daarnaast dragen ze bij aan kwaliteitsontwikkeling van passend onderwijs in het samenwerkingsverband. Huis Communicatie heeft onlangs samen met drie regionale samenwerkingsverbanden het nieuwe Steunpunt Amstel & Meer opgezet. Dit steunpunt wordt gevormd door de samenwerkingsverbanden Amstelronde, Passend Onderwijs Haarlemmermeer en SWVAM. 

Voor het steunpunt hebben we, op basis van de wensen van de betrokken partijen, een naam, logo, huisstijl en website ontwikkeld. Ouders en jongeren kunnen op deze site terecht om antwoorden te vinden op veelgestelde vragen en om contact op te nemen met het steunpunt. Bovendien werken we samen met Steunpunt Amstel & Meer om de informatiebehoeften van ouders en jongeren goed te monitoren en zo de dienstverlening verder te verbeteren. De website is binnenkort live – nog even geduld voor het mooie resultaat.

vragen? NEEM CONTACT MET ONS OP ⇨