Strategische koers saai? Helemaal niet!

Als schoolbestuur wil je koers bepalen. Met elkaar vaststellen wat je belangrijk vindt in je onderwijs. Wat je de komende jaren wilt bereiken. Of je kernwaarden nog eigentijds zijn en passen bij hoe de scholen en het bestuur zich ontwikkeld hebben. Het ontwikkelen van een strategisch koersplan is van het begin tot het eind een gezamenlijke reis, die wordt afgelegd met medewerkers, leerlingen, ouders en stakeholders. Als de ingrediënten zijn bepaald, rest er nog een laatste vraag: hoe schrijven we het aantrekkelijk op?

Het strategisch beleidsplan staat voor medewerkers niet op hun bucketlist. De strategie wordt niet altijd begrepen en is lastig te vertalen naar de praktijk. Maar dat hoeft niet. Iedereen binnen de organisatie kun je prikkelen met teksten en vragen over de toekomst. Hoe ziet ons onderwijs er over vijf jaar uit? Wat doen we dan anders, en wat doen we hetzelfde? Concrete doelen, waar iedereen aan wil werken.

Verwoorden in een koersplan

Na het doorlopen van het strategische traject start het volgende. Nu komt het erop aan om het strategisch beleid, de wensen en doelen voor de komende periode, pakkend te verwoorden in een koersplan. Om ze op zo’n manier te omschrijven dat mensen ze kunnen vertellen en vertalen. Houd daarbij voor ogen voor wie de strategische koers in eerste instantie wordt geschreven, namelijk de medewerkers. 

Wij raden aan om met 2 teksten te werken. Een uitgebreide tekst en een eenvoudige, gecomprimeerde tekst. Het helpt ook om tegelijkertijd met het schrijven te bepalen welke vorm het koersplan krijgt, bijvoorbeeld een brochure of een getekende versie. Wie van tevoren de maximale omvang bepaalt, dwingt zichzelf om scherpe keuzes te maken over de inhoud. Hier geldt: less is more. Ofwel: schrijven is schrappen, tot je de kern te pakken hebt. Al een stap verder? Je kunt ervoor kiezen de koers te verpakken in een flyer, een poster, een video of een animatie. Een verfrissende manier om mensen binnen en buiten de organisatie te laten zien wat de plannen voor de komende periode zijn. 

Strategische koers in de praktijk

Samen nadenken over de toekomst, samen focuspunten vaststellen en ze bondig en aantrekkelijk verwoorden: de eerste stappen zijn gezet. Nu komt het erop aan: het in de praktijk brengen van de strategische koers. Ook hiervoor kun je een agenda opstellen, zodat het koersplan regelmatig aan allerlei tafels terugkomt. Regelmatig de resultaten bekijken en communiceren houdt de aandacht voor het koersplan vast. Bespreek regelmatig met elkaar of jullie op de goede weg zitten, en stel het plan bij wanneer nodig. Zo werk je samen aan toekomstgericht onderwijs.

contact