Imago en identiteit 

Hoe ziet het publiek je school of schoolbestuur? Klopt het imago met de identiteit die je graag wilt uitdragen? Er zijn veel externe factoren te benoemen waarom de identiteit (hoe ben je) en het imago (hoe word je gezien) niet aansluiten. Huis Communicatie focust juist op de interne factoren; wat kun je als school of schoolbestuur zelf doen om je imago te verbeteren. 

Huis Communicatie voor een imago boost

Samen bekijken we hoe we je imago beter kunnen laten aansluiten op je identiteit en welke middelen we inzetten om dit duidelijk te communiceren. Denk aan de volgende middelen:

•    Helder profileringsplan 
•    Krachtige kernboodschap doorvertalen in vormgeving en redactie
•    Nieuwe fotografie voor online en print uitingen
•    Een nieuw logo en huisstijl
•    Een andere tone-of-voice voor online en print
•    Inzet van social media
•    Free publicity 

Wij denken graag met je mee.

Contact ons