Schoolplan

Wil je een (nieuw) schoolplan met heldere taal en duidelijk geformuleerde ambities? Samen zorgen we ervoor dat de boodschap je doelgroepen bereikt en de doelen en ambities voor de komende jaren concreet zijn. 

Gedragen door het hele team

In het schoolplan omschrijven schoolbesturen en scholen hun ambities voor de komende vier jaar en hun eigen visie op onderwijskwaliteit. Het schoolplan moet door het hele team gedragen worden. Je schrijft het schoolplan immers niet omdat het moet van de inspectie, maar zodat duidelijk wordt welke richting jullie de komende vier jaar binnen de schoolorganisatie met elkaar op willen. Een flinke uitdaging, waarbij de communicatieadviseurs van Huis Communicatie hulp bieden om de structuur te bewaren.

Samen kijken we vooruit

Huis Communicatie helpt om de inhoud te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van teambijeenkomsten. Zodra duidelijk is wat de hoofdlijnen zijn, gaan wij aan de slag met het schrijven van het schoolplan. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg en vindt er altijd een correctieronde plaats.

Neem contact op voor een schoolplan