Strategie

Nieuw onderwijsconcept

Scholen horen te sprankelen! Medewerkers die de dagelijkse praktijk kennen, weten heel vaak wat er beter kan. Dat het onderwijsconcept toekomstgericht moet zijn. Het lastige is die kennis, ideeën en wensen te vertalen en te vertellen. Dan ben je gebaat bij een adviseur die kennis heeft van onderwijs, van de wetgeving hierover en die meedenkt in heldere stappen. Een adviseur die het onderwijsconcept en de onderwijsvisie weet te vertalen in een doelmatige profilering en presentatie. Alles moet in lijn zijn met elkaar: concept, tekst, beeld, uitwerking én acceptatie. Wij adviseren hierin graag en zetten alles fris en duidelijk op papier.

Procesmanagement

Soms zijn processen aan een update toe. Of zijn nieuwe en eigentijdse ideeën rijp voor implementatie. Communicatie is dan uiterst belangrijk. Naast tijdig communiceren moet ook de sturing van het proces goed verlopen. Neem eens contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Woordvoering

Soms gebeurt er iets onverwachts en heb je niet veel later de media aan de telefoon hangen. Of op social media wordt de school genoemd. Hoe handel je dan het beste? Ons telefoonnummer staat in de mobiele telefoon van menig bestuurder, rector en schoolleider, zodat wij snel ingezet kunnen worden als er iets aan de hand is, op welke manier dan ook. Inmiddels hebben veel schoolbesturen en scholen tot tevredenheid met ons samengewerkt en is het ons wekelijkse werk geworden.

Wij managen de situatie, de communicatiemomenten, de communicatie met de medewerkers, ouders en leerlingen, en de contacten met de media, politie en zorginstanties. Soms is het nodig dat we ter plekke aanwezig zijn, soms is een telefonisch advies voldoende. Mocht je meer informatie of referenties willen, bel ons dan even.