Bijeenkomsten voor team en ouders

Heb je een belangrijke boodschap te vertellen? Komt er bijvoorbeeld een fusie aan of wil je een nieuw onderwijsconcept introduceren? Wij ondersteunen bij de invulling en/of begeleiding van bijeenkomsten voor team en ouders.   

Teambijeenkomsten naar een hoger niveau tillen

Op school, maar ook op bestuursniveau of binnen een samenwerkingsverband zijn er regelmatig teambijeenkomsten. Wil je die bijeenkomsten naar een hoger level tillen met als doel om elkaar te inspireren? Dan ben je bij Huis Communicatie aan het juiste adres. Wij organiseren deze bijeenkomsten – groot of juist klein – door goed met elkaar te bespreken wat het doel van de bijeenkomst is en daar vervolgens de juiste vorm bij te kiezen. 

Ouderbijeenkomsten voor interactie en wederzijds begrip

Ouders hebben de school nodig en andersom heeft de school ook de ouders nodig. Ouderbijeenkomsten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de interactie tussen beide. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat wederzijds begrip. Zeker als een school belangrijke veranderingen doorvoert, is dit belangrijk voor het succes van die veranderingen. 

Maatwerk voor school, bestuur of samenwerkingsverband

Er bestaat geen concept voor bijeenkomsten voor team en ouders dat 1-op-1 toepasbaar is op elke school, schoolbestuur of samenwerkingsverband. Er werken andere mensen, de ouderpopulatie is anders en dat vraagt om maatwerk. Huis Communicatie bespreekt graag de wensen en de mogelijkheden. 

Ik wil graag een kennismakingsgesprek