Cultuurverandering 

Voor iedere verandering binnen de school hebben bestuurder, team en ouders elkaar nodig. Hoe creëer je voldoende draagvlak voor een cultuurverandering? Organiseer medewerkersgesprekken en inspiratiesessies. Wij denken met je over de aanpak en kunnen zo nodig ondersteunen.  

Cultuurverandering voor een sterke driehoek

Medewerkers, schoolteam en ouders zijn afhankelijk van elkaar. Als één van de drie niet meer meedoet, valt de driehoek in duigen. Cultuurverandering is erop gericht de driehoek kracht te geven. Dat doen we door stapje voor stapje een nieuwe cultuur te creëren waardoor alle neuzen dezelfde kant opstaan. Pas dan kan een school verder met veranderen.  

Goed luisteren 

Makkelijk gezegd: alle neuzen dezelfde kant op. Vaak spelen allerlei persoonlijk belangen mee. Het is belangrijk hier oog voor te hebben. Een goed gesprek begint met goed luisteren om vervolgens samen tot oplossingen te komen.  

Huis Communicatie kan hierbij ondersteunen.  Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.  

Ik wil graag een adviesgesprek over cultuurverandering