Missie, visie en kernwaarden

Het hebben van een duidelijke missie en visie is essentieel voor ontwikkeling en groei, zeker in het onderwijs. Het maakt duidelijk wie je bent en waarom je er bent. Het heeft kaders, richting, focus en inspiratie. Met een sterke visie en missie kun je mensen aantrekken en aan je verbinden. Maar wat is nu het verschil?

Missie: waar staat de school voor?

De missie gaat om het hier en nu en is gericht naar binnen: wie ben je als school en waar sta je voor? Wat vind je belangrijk? Welke normen, waarden en overtuigingen horen hierbij?

Visie: je toekomstdroom

De visie is de blik naar buiten: wat wil je betekenen of bereiken? Oftewel: wat is je toekomstdroom en wat wil je als school bijdragen aan de maatschappij?

Wat doen een missie en visie voor mijn school?

Het onderscheid je je van de rest. Het aanbod van scholen is groot en divers. Dan heb je er baat bij dat duidelijk is waar je voor staat en voor gaat, voor de medewerkers én de buitenwereld. Is het duidelijk voor (nieuwe) ouders, dan kunnen zij erop aanhaken en zich aan je binden. Zo maken zowel ouders als medewerkers een bewuste keuze voor de school, dit vergroot de betrokkenheid. 

Je maakt een missie en visie duidelijk door hem niet alleen te formuleren maar hem ook te plaatsen op je website en in je schoolgids. Pak je het grondiger aan dan neem je hem mee in je nieuwe logo, slogan en vormgeving die je verwerkt door de hele school. Ze kunnen samen dus een mooie kapstok zijn waaraan je niet alleen beleidskeuzes ophangt, maar ook de algehele communicatie. 

Mijn school heeft al een missie en visie

Natuurlijk heb je dat! Maar misschien liggen ze wat verborgen in een laatje dat amper opengaat, of is de formulering niet scherp. Soms zijn ze niet meer actueel omdat de koers van de school is veranderd. Het is dan waardevol er nog eens naar te kijken. Het geeft namelijk een solide basis voor alles wat een school doet. 

Ook voor bestuur of samenwerkingsverband

Uiteraard kan een missie en visie ook voor schoolbesturen of samenwerkingsverbanden toegepast worden. In dat geval gaan we samen op zoek naar de overeenkomsten tussen de verschillende scholen. Wat bindt jullie? Elke onderwijsorganisatie profiteert van een goede missie en visie! 

Huis Communicatie denkt mee

Kom bij ons voor advies. Wij bekijken hoe je huidige missie en visie zijn geformuleerd en doen je voorstellen om ze helder en scherp te krijgen. Of we organiseren brainstormsessies en meedenkbijeenkomsten met het team om gezamenlijk met het thema aan de slag te gaan. Uiteraard kunnen we ook vervolgacties oppakken om ze echt deel van je organisatie te laten worden.

Ik wil graag aan mijn missie en visie werken