Nieuwe onderwijsconcepten

Soms is voor een school het moment aangebroken om van koers te veranderen, om het onderwijs anders in te richten en om te vernieuwen. Met een goede communicatie kan de introductie van nieuwe onderwijsconcepten gestroomlijnd worden zodat zowel schoolteam als ouders de veranderingen omarmen. 

Interne communicatie: wie betrek je?

Bij een veranderproces is het belangrijk dat de interne communicatie zorgvuldig verloopt. Er zijn twee belangrijke vragen die vooraf gaan:
•    Wie denkt mee? 
•    Wie beslist? 
Zodra deze twee vragen helder zijn, kan een participatietraject van start. Dit traject is voor elke school anders. Het doel is in elk geval hetzelfde: door medewerkers te betrekken bij het proces, creëert de school draagvlak en dat draagvlak is essentieel voor een succesvolle uitvoering van het nieuwe onderwijsconcept. 

Externe communicatie: op welke manier en op welk moment

Het schoolteam is niet de enige doelgroep die betrokken is bij een nieuw onderwijsconcept. Ook ouders en leerlingen doen mee. Op welk moment en op welke manier deze partijen worden betrokken, is afhankelijk van het gekozen proces. Dát deze doelgroepen graag betrokken willen zijn, is een feit. En dat het belangrijk is dit goed te doen is net zo zeer een feit. Als ouders en leerlingen zich betrokken voelen, zullen zij het nieuwe concept op handen dragen. Dit schept niet alleen een fijne sfeer op school, maar creëert ook de beste ambassadeurs voor de school. 

Vraag een adviesgesprek aan

Denk andersom

Bij de externe communicatie van een nieuw onderwijsconcept is het belangrijk om je te verplaatsen in de ontvanger. De ouders in dit geval. Wat is voor het schoolteam heel belangrijk is, staat voor ouders misschien lager op het prioriteitenlijstje. De vertaalslag van een onderwijsconcept naar een schoolprofilering, is lastiger dan je denkt. Als je ouders wilt betrekken bij het onderwijs, is die vertaalslag onontbeerlijk. Onze communicatieadviseurs hebben vaker met dit bijltje gehakt en weten precies de juiste toon te vinden om ouders te bereiken. 

Welke middelen kun je inzetten voor interne communicatie?
•    Inspiratiesessies 
•    Meedenk- of brainstormsessies
•    Teambijeenkomsten 
•    Informatiemarkt of informatiebijeenkomst 
•    Individuele gesprekken
•    Leerlingbijeenkomsten 
•    Ouderpeilingen 
•    Wijkscan 

Welke middelen kun je inzetten voor externe communicatie? 
•    Nieuwsbrieven 
•    Schoolgids 
•    Website 
•    Informatiebijeenkomsten 
•    Schoolrondleiding 
•    Wervingsmateriaal zoals een folder 
•    Video, animatie en infographics

Vraag een adviesgesprek aan