Terug
titel ASG
tekst

De Almeerse Scholen Groep is een van de grootste schoolbesturen in Nederland. Grada Huis vervult op interimbasis de functie van hoofd communicatie. In die hoedanigheid is zij sparring partner voor en woordvoerder van het College van Bestuur. Voor ASG schrijven wij onder andere een groot aantal bestuurlijke stukken, verzorgen een passende vormgeving en maken indien nodig een doorvertaling: 

 • Jaarverslag
 • Strategisch koersplan Koers 22
 • Personeelsversie Koers 22
 • Innovatiestrategie
 • Visiedocument voor de Montessori Campus
 • Kwaliteitsbeleid
 • Beleid rond passend onderwijs
 • Video publieksjaarverslag
 • Communicatieplannen
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief voor 2000 medewerkers
 • Wervingscampagnes nieuw personeel
 • Oudercommunicatie
 • Perswoordvoering
 • Positionering PO en VO scholen van ASG
 • Kom in de Klas: communicatie rondom lerarentekort en meeloopdagen
stam