Grada Huis

E-mail: ghuis@huiscommunicatie.nl
Telefoon: 0252 343648
Mobiel: 06 53228246


Waar hecht je waarde aan in je werk?
Huis Communicatie heeft vier kernwaarden van waaruit wij werken: moed, compassie, succes en sprankelend. Deze kernwaarden zijn gekoppeld aan waar ik waarde aan hecht aan mijn werk en vormen mijn dagelijkse anker. Heb moed om jezelf te willen zijn, om een ander geluid te laten horen, ook al krijg je tegengas. Mijn werk kan ik alleen goed doen in compassie met de ander. Vaak kom ik bij besturen en scholen waar veel gebeurd is en niet altijd de juiste besluiten zijn genomen. Juist dan is compassie met de ander zo belangrijk. Kijk positief naar de ander. Succes in mijn werk geeft vleugels. Hoe stimulerend is het als je complimenten krijgt dat je het goed gedaan hebt. Als je een ingewikkeld communicatie- of organisatieprobleem samen met de ander weer de goede kant op hebt gekregen. En sprankelend: het borrelt bij mij bijna elke dag van de ideeën. Ik hou niet van dikke rapporten en adviezen, waarvan ik van te voren weet dat ze toch in de kast belanden. Het gaat om vernieuwend en structureel bezig zijn, niet om papier. Het gaat om vertrouwen en relatie. Nieuwe ideeën en invalshoeken maken het meedenken sprankelend voor zowel de klant, mijn medewerkers als voor mij.

Waarom communicatie en organisatieontwikkeling?
In alle in- en externe projecten, processen, nieuwe ideeën en knelpunten is communicatie van eminent belang. Nog steeds wordt een goede communicatie onderschat en krijgt iemand het in zijn portefeuille erbij geschoven, want wie kan nu geen tekstje schrijven? Terwijl geen bestuurder of schoolleider het in zijn hoofd zou halen om de financiële afdeling bij iemand onder te brengen die het “wel leuk vindt”. Het meewerken aan de opzet van een IKC, het ontwikkelen van een schoolconcept of het samen onder woorden brengen welke ambities er zijn: goede communicatie is onmisbaar. En omdat dat altijd weer blijkt, vind ik het heerlijk om met zo veel gevarieerde opdrachten te werken. Ik voel me gezegend dat ik dit mooie vak iedere dag weer mag uitoefenen, samen met een kwaliteitsteam aan adviseurs die net als ik van het vak en van het onderwijs houden.

Waarom onderwijs?
Alles wat in de samenleving gebeurt, vind je terug in het onderwijs. De mooie ontwikkelingen, de grote landelijke problematiek, de plattelandsproblematiek met krimpgebieden, veranderingen in de arbeidsmarkt, veiligheidsvragen, noem maar op. We werken met mensen van allerlei leeftijden, met wisselende ambities en competenties. Als je dat overzicht legt op alle onderwerpen, projecten en processen die er in een bestuurlijke en schoolorganisatie spelen, dan krijg je een fantastische plattegrond waar ik goed de weg in weet. Tegelijkertijd hou ik altijd voor ogen waarvoor en voor wie we werken. Uiteindelijk gaat het erom dat iedere leerling goed onderwijs krijgt waarmee hij zich kan ontwikkelen tot een liefdevol en gelukkig mens. Dan komt toch weer die compassie om de hoek kijken…

Grada Huis