Interne communicatie

Goede interne communicatie verbindt en zorgt voor betrokkenheid. Het versterkt je basis en vergroot de productiviteit van medewerkers. Dat geldt voor elke sector, ook het onderwijs.

Toch zien wij regelmatig scholen en schoolbesturen waar de interne communicatie (nog) geen prioriteit is. Daar brengen wij graag verandering in.
 

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP ⇨ 

Huis Communicatie

Verbinding met de organisatie

Als organisatie sta je ergens voor. De koers is bepaald, de missie en visie zijn duidelijk. Je bent trots en wilt dat de medewerkers die bij je onderwijsorganisatie werken net zo trots zijn als jij op hun organisatie. Om hen mee te krijgen, alle neuzen dezelfde kant op, is het verstandig te investeren in interne communicatie. Door medewerkers te betrekken bij de koers, ze een stem te geven en open en transparant te communiceren over de identiteit van je organisatie vergroot je de verbinding en betrokkenheid van je medewerkers. Hoe je dit aanpakt, weten wij als de beste. 

Heb je wel eens overwogen om...

... een nieuwsbrief te versturen naar alle medewerkers van je school of bestuur? Kies voor een mooi vormgegeven nieuwsbrief of bijvoorbeeld een creatief online magazine om je collega’s op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie. Maak gebruik van interviews met collega’s, mooie foto’s of infographics en korte video’s waarin de kernwaarden van je organisatie een rol spelen. Of ontwikkel jullie eigen interactieve intranet waar collega’s nieuwsberichten kunnen lezen, actief kunnen reageren en berichten kunnen delen. Mogelijkheden genoeg. 

Tidy up: orde scheppen in de chaos

Niet alleen de communicatie naar medewerkers is belangrijk, ook de informatie vóór medewerkers moet makkelijk toegankelijk en overzichtelijk zijn. Denk aan documenten die voor de medewerkers van belang zijn, zoals protocollen, procesbeschrijvingen en een personeelshandboek. Ook hier ondersteunen wij bij!

   Nooit meer documenten kwijt of verouderd. 
   Alles overzichtelijk en op één centrale plek.
   De verantwoordelijkheden zijn helder.
   Processen worden gestandaardiseerd. 

   Alle documenten afgestoft en geactualiseerd waar nodig. 
   Werkdruk verlagend.
   Draagt bij aan efficiënt werken. 

LEES HIER MEER OVER ONZE AANPAK ⇨ 

Huis Communicatie

Waarbij kunnen wij ondersteunen?

Er zijn diverse tools die je kunt inzetten om de interne communicatie te bevorderen. Samen kijken we wat het doel is en welke communicatiemiddelen we inzetten om dit doel te bereiken. Eventueel schrijven we een bondig en compleet communicatieplan waarin we toelichten welke communicatiemiddelen wij aanraden en waarom. 

Benieuwd hoe je de organisatie kunt versterken met interne communicatie? Mail of bel ons, we denken graag mee! 

CONTACT ⇨ 

Voorbeelden zijn: 

   Interne nieuwsbrief
   Digitaal intern magazine
   Organisatie teambijeenkomsten en meedenksessies 
   Oprichting en digitale huisvesting interne academie  
   Startersbijeenkomsten 
   Meet & greet 
   Uitrollen van de strategische koers
   Infographics
   Redactie personeelsbrieven 
   Tidy up: orde scheppen in de chaos