Blogs

Zo houd je het koersplan top of mind

Zo houd je het koersplan top of mind

Niet verplicht, wel ontzettend belangrijk: een koersplan dat inspireert en richting geeft aan de hele onderwijsorganisatie. Samen met medewerkers, ouders en maatschappelijke partners werken veel schoolbesturen elke vier jaar aan een strategische koers. Dit is vaak een uitdagende reis, met als hoogtepunt de presentatie van het eindresultaat. Daarna is het werk nog niet gedaan. Adviseur Janneke Dijke: “Na de presentatie van de koers volgt misschien nog wel de grootste uitdaging: hoe houd je het koersplan top of mind in de organisatie en hoe zorg je ervoor dat medewerkers weten wat het koersplan voor hun werk betekent?"

Wat communicatie kan doen in de strijd tegen het lerarentekort

Wat communicatie kan doen in de strijd tegen het lerarentekort

Het lerarentekort blijft tot en met 2033 onverminderd hoog. Dat blijkt in elk geval uit de meest actuele cijfers van Centerdata en het Ministerie van Onderwijs. De verwachte daling zet nog niet door. Huis Communicatie heeft veel expertise en ervaring met arbeidsmarktcommunicatie voor het onderwijs. Vijf vragen aan senior communicatieadviseur Marieke de Kok die niet alleen op school- en bestuursniveau werkt, maar ook op regionaal niveau. 
Gelijke toegang tot VO-scholen is een kwestie van organiseren én communiceren

Gelijke toegang tot VO-scholen is een kwestie van organiseren én communiceren

Vrije schoolkeuze is een groot goed in het Nederlands onderwijssysteem. Steeds vaker zijn er middelbare scholen die meer aanmeldingen krijgen dan dat ze plek hebben. Andere scholen hebben te weinig leerlingen. De manier waarop de plekken dan worden verdeeld verschilt per regio en per school. Dit werkt ongelijkheid in de hand. Een doelgericht, gezamenlijk toelatingsbeleid kan de gelijke toegang beschermen als alle schoolbesturen binnen een gemeente of regio eraan meedoen. Als dit proces wordt ingegaan, vraagt dit van begin af aan om organisatie én goede communicatie.
Samen bouwen aan passend onderwijs

Samen bouwen aan passend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert het ontwikkelen van oudersteunpunten voor passend onderwijs. Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een functionerend steunpunt hebben, of in ieder geval concrete plannen om zo’n steunpunt op te zetten. In 2021 publiceerde het ministerie daarom de Leidraad Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten. Huis Communicatie kan hierin begeleiden. 
Strategische koers saai? Helemaal niet!

Strategische koers saai? Helemaal niet!

Als schoolbestuur wil je koers bepalen. Met elkaar vaststellen wat je belangrijk vindt in je onderwijs. Wat je de komende jaren wilt bereiken. Of je kernwaarden nog eigentijds zijn en passen bij hoe de scholen en het bestuur zich ontwikkeld hebben. Het ontwikkelen van een strategisch koersplan is van het begin tot het eind een gezamenlijke reis, die wordt afgelegd met medewerkers, leerlingen, ouders en stakeholders. Als de ingrediënten zijn bepaald, rest er nog een laatste vraag: hoe schrijven we het aantrekkelijk op?

1 2 3