Grotius College

Huis Communicatie ondersteunde het Grotius College in Delft bij de invoering van het flexrooster. We introduceerden een pakkende naam met ondertitel voor dit onderwijsconcept: Flexwijs, een rooster waarin jij flexibel kiest. Om de belangrijke voordelen die Flexwijs biedt onder de aandacht te brengen, ontwikkelden we diverse communicatiemiddelen. Allen voorzien van een nieuw logo en een nieuwe huisstijl, die optimisme, diversiteit en keuzevrijheid uitstraalt. We verzorgden voor hen:

  • Diverse nieuwsbrieven voor ouders, docenten en het basisonderwijs
  • Presentaties voor het basisonderwijs
  • Wervingscampagne nieuwe leerlingen: posters, folders, abricampagnes, en advertenties in kranten en social media