Meer Primair

Voor dit schoolbestuur verzorgden we een restyling van het logo en een hagelnieuwe website. Ook trainen we de medewerkers op hun communicatie met de media en geven we hen workshops in werving en profilering op schoolniveau. Op dit moment krijgen twee scholen van Meer Primair nieuwbouw én gaan ze werken met een nieuw onderwijsconcept. Wij ondersteunen hen met professionele begeleiding zodat zij verder kunnen gaan als kindcentrum.