SCOH

Voor Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden ontwikkelden wij een nieuwe huisstijl die naadloos aansluit bij hun nieuwe strategische koers: ‘We are the change’. SCOH zet in op onderwijsvernieuwing, dit lieten we terugkomen in de huisstijl die overal zichtbaar is: op de website, in de maandelijkse in- en externe nieuwsbrief en het jaarbericht.

Voor de peuterscholen van SCOH ontwikkelden we een wervingscampagne waarbij social media, abri’s en reclame op bussen in evenwicht waren met elkaar. Ook pakten we voor het bestuur de taalarme communicatie op naar de ouders van de peuters.