Vroondaal

Huis Communicatie is de vaste communicatiepartner van Kindcentrum Vroondaal in Den Haag. Het kindcentrum werkt met unitonderwijs en kreeg een hoge beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Huis Communicatie begeleidt de school sinds de oprichting met het informeren van ouders en het werven van leerlingen. We ontwikkelden een logo, huisstijl en slogan, die terugkomen op de ramen en muren van het tijdelijke gebouw. Dankzij deze unieke bestickering ademt het gebouw een eigen sfeer. Verder verzorgden wij voor hen:

  • Website
  • Jaarkalender
  • Advertorials
  • Schoolgidsen
  • Jaarplan
  • Video
  • Oudercommunicatie
  • Leerlingenwerving