Blogs

Profileren met merkwaarden: “Dat is typisch onze school”

Profileren met merkwaarden: “Dat is typisch onze school”

Missie, visie en kernwaarden zijn een ijzersterk trio, schreef ik in mijn vorige blog. Kernwaarden zijn bedoeld voor de interne organisatie. Ze gaan over afspraken hoe besturen, leidinggevenden en medewerkers zich volgens die kernwaarden gedragen. Daarmee dragen ze bij aan een positieve organisatiecultuur. Bekende kernwaarden zijn vertrouwen, betrouwbaar, transparant, ambitieus. Ze zijn echter zelden onderscheidend en onvoldoende om je als school mee te kunnen profileren. Naast kernwaarden zijn er merkwaarden. Die laten ouders gelijk zien en weten wat ze aangeboden krijgen als ze voor jouw school kiezen.
Kernwaarden, missie en visie: een ijzersterk trio

Kernwaarden, missie en visie: een ijzersterk trio

Alles voor een glimlach. Ik hou van deze eenvoudige slogan van Coolblue. Omdat het niet alleen een slogan is, maar gelijk ook de cultuur van het bedrijf en de houding van medewerkers. En juist die cultuur is het succes van Coolblue. Ik heb me door één van de trainers van Coolblue laten vertellen dat iedereen begrijpt ‘waarom ze het doen zoals ze het doen’. De slogan is het resultaat van een aantal kernwaarden. Met kernwaarden wordt het duidelijk waar je voor staat, ook in het onderwijs. Ken jij de kernwaarden van je organisatie uit je hoofd? Nee? Tijd dat je doorleest over de kracht van kernwaarden!
Maak ouderapp en ouderportaal toegankelijk voor álle ouders

Maak ouderapp en ouderportaal toegankelijk voor álle ouders

Veel scholen werken met digitale platforms zoals een ouderapp of een ouderportaal. Dit kunnen efficiënte communicatiekanalen zijn, maar het is niet vanzelfsprekend dat alle ouders er goed mee om kunnen gaan. Een groep ouders blijkt moeite te hebben met handelingen die wij vanzelfsprekend vinden, zoals inloggen of mailen. Met deze opstapjes kom je deze ouders tegemoet.
De rol van media en communicatie bij een crisis. Laat je niet verrassen!

De rol van media en communicatie bij een crisis. Laat je niet verrassen!

Als ervaringsdeskundig adviseur ben ik inmiddels talloze malen betrokken geweest bij crisissituaties van scholen en besturen. Een school die ‘onverwacht’ geëtiketteerd wordt als zeer zwakke school, een financieel debacle, het overlijden van een leerling of docent, seksuele handelingen, fraude; het zijn allemaal gebeurtenissen die uit onverwachte hoek komen en de dagen daarna je agenda bepalen. De media en interne communicatie spelen hier een belangrijke rol. Wil je niet verrast worden door de rol van de media tijdens een crisis of calamiteit, dan is deze weblog interessant voor jou. 
Goed overkomen, ook via de webcam

Goed overkomen, ook via de webcam

Vergaderen via Teams is inmiddels net zo ingeburgerd als het sturen van een e-mail. Communiceren wordt steeds digitaler. De webcam is in principe een communicatiemiddel, waarmee je jezelf presenteert. Tijdens gesprekken met bijvoorbeeld je medewerkers, de MR of ouders, is het belangrijk dat je goed overkomt en een professionele indruk achterlaat. Natuurlijk moet ook de boodschap de ander goed kunnen bereiken. Deze tips en trucs helpen hierbij.

1 2